Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 oktober 2009

Vragen van de leden Bouwmeester en Heerts (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie

over het te mooi voorstellen van een banenproject door Justitie


1. Heeft u kennis genomen van het bericht 'Justitie schept te mooi beeld banenproject' * uit de Stentor?


2. Hoe beoordeelt u de uitspraken in dit artikel?


3. Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze mensen en andere gedetineerden alsnog aan het werk komen?


* Stentor, zaterdag 10 oktober 2009

Persvoorlichting Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid Plein 2
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T 070 318 2694
E s.boting@tweedekamer.nl