Socialistische Partij Rotterdam

SP aan boord met CDA: Wie speelt op het middenveld?

14-10-2009 * Onder de titel 'SP aan boord' spraken afgelopen zondag de SP en het CDA over de onderlinge inhoudelijke overeenkomsten en verschillen tussen de partijen. Het leverde een geanimeerd debat op over onderwijs, zeepaardjes, kindvriendelijke wijken en het inschakelen van het maatschappelijk middenveld om de stad vorm te geven.

De aftrap op de hotelboot werd gegeven door Ilja Post, met een column die aangeeft hoe moeilijk, maar tegelijk hoe mooi het werk in het onderwijs is. Een ode aan zijn zus als onderwijzer en een pleidooi voor verdiepende activiteiten zoals theater en journalistiek om kinderen 'te kunnen laten dromen'.

In het eerste debat tussen CDA-afdelingsvoorzitter Piet Boekhoud en SP-fractievoorzitter Theo Coskun komen vooral de verschillen aan bod in de stelling "een goede basisschool in de buurt is belangrijker dan bijzonder onderwijs". Boekhoud wil vooral dat scholen niet als zeepaardjes maar wat met de golven meedeinen, maar kiezen voor een identiteit en die ook uitdragen. Die identiteit kan in zuilen besloten liggen, maar dat hoeft niet. Scholen die verzwarten moeten geholpen worden zich te profileren met een door ouders en docenten gekozen identiteit, dan komt de aantrekkingskracht vanzelf. Coskun trekt de parallel met de identiteit wel door, maar legt de nadruk dat scholen van de ouders uit de buurt moeten zijn. Als kinderen in hun eigen wijk naar school gaan, dan volgt vanzelf dat een school gemengder wordt. De gemeente kan en moet dat mengen stimuleren en dat botst dan hier en daar met het bijzonder onderwijs.

Het tweede debat volgde de stelling 'gratis Vervoer op Maat voor 65-plussers is een goed idee'. SP-raadslid Josine Strörmann deed uit de doeken waarom 65-plussers - in navolging van hun leeftijdgenoten die geen handicap hebben - ook over gratis vervoer zouden moeten kunnen beschikken. Mensen hebben tenslotte recht op maximale compensatie van hun handicap en het is natuurlijk gek dat niet-gehandicapten gratis met het openbaar vervoer mogen en dat je moet betalen als je wel een handicap hebt.

CDA-fractievoorzitter Karin Duys had wel oren naar het plan, maar stelde dat er absoluut geen geld voor is momenteel. Zij wil het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers evalueren omdat haar geluiden bereiken dat er er ouderen zijn die het vreemd vinden dat ze gratis mogen reizen, terwijl ze het wel kunnen betalen. Verder stelde ze dat de economische crisis misschien zo gek niet was: mensen zien nu in dat er meer in het leven is dan geld verdienen, dat er meer is dan alleen 'materie'. Het CDA is van mening dat mensen veel meer naar elkaar zouden moeten omzien en verantwoordelijkheid voor elkaar nemen. De zogenaamde 'civil society' moet aangeboord worden om onder andere een boel welzijnstaken op zich te nemen. De SP is er niet tegen dat mensen voor elkaar zorgen, solidariteit heet het daar, maar het mag niet ten koste gaan van door de overheid gegarandeerde voorzieningen.

De slotstelling was 'in de lente van 2010 bloeien in heel Rotterdam groene, levendige schoolpleinen op'. Leo de Kleijn betoogde dat er tussen papier op het stadhuis en de werkelijkheid een enorme kloof gaapt. Bovendien is er tegengesteld beleid tussen deelgemeentes en de Coolsingel. Er is geld voor groene pleinen en kindvriendelijke wijken, maar een plein in Schiemond wacht al drie jaar om opgeknapt te worden en de Duimdrop op het Branco van Dantzigplein is gesloten.

Het CDA erkent, bij monde van de Charloise lijsttrekker Alaatin Erdal, het belang van groene, veilige pleinen. Ook hij houdt een warm pleidooi om hierbij het maatschappelijk middenkader te betrekken. Waarop De Kleijn opmerkt dat je dan wel je beloftes na moet komen, anders haakt dat middenkader af. Onderkend moet ook worden dat fijne pleinen wellicht minder hip staan op het cv van een wethouder, maar dat deze wel vele malen belangrijker zijn voor de Rotterdammer dan eco-bollen in de haven om daarvan uit de Tour de France te kunnen bekijken.

In de slotdiscussie kwam goed tot uiting dat SP en CDA er beide voor zijn om het sociaal kapitaal van de wijken te faciliteren. Mensen die met hart voor de zaak in de wijk aan de slag zijn moeten de ruimte en de middelen krijgen. SP is echter voorstander voor verregaande democratisering van de dat middenveld. Werkers in zorg, welzijn en bij corporaties zijn met goede bedoelingen aan de slag, maar op de top van deze semi-publieke instellingen staat mijlenver af van de mensen voor wie ze werken. De Kleijn: "De woningcorporatie is moeilijker bereikbaar dan de koningin."

Daar waar de buurt centraal staat op het gebied van welzijn en buitenruimte is er grote overlap tussen de beide partijen. Op de valreep kwam nóg verschil aan het licht, misschien wel groter dan de thema's die vooraf waren besproken: het coffeeshopbeleid in Rotterdam. De discussie hierover werd die middag niet meer gevoerd, maar díe kloof overbruggen kost meer dan dat. Met lokale CDA'ers kunnen SP'ers vaak wel uit de voeten, bijvoorbeeld om de armoede te bestrijden, maar vaak wordt die samenwerking helaas doorkruist door maatregelen van landelijke CDA-ministers.

De volgende editie van 'SP aan boord' is zondag 1 november van 15.00 uur tot 17.00 uur met D66 op hotelboot H20-hotel in de Wijnhaven.