Trots op Nederland

Nieuws

18 okt 2009 | Debat over het vreemdelingen- en asielbeleid

Vragen van Rita Verdonk aan de Staatssecretaris van Justitie tijdens het debat over het vreemdelingen- en asielbeleid op 14 oktober 2009

|>Wat is de reden dat het totaal aantal in behandeling genomen asielaanvragen in de eerste helft van 2009 is gestegen met 68% ten opzichte van de eerste helft 2007?

|>Wat is de reden dat het aantal aanvragen voor kort en lang verblijf in de eerste helft van 2009 is gestegen met 21% ten opzichte van de eerste helft 2007?

|>Wat is de reden dat het vertrek van asielzoekers uit Nederland in de eerste helft van 2009 is gedaald met 29% ten opzichte van de eerste helft 2007?

|>Waar zijn die 1300 asielzoekers gebleven die zelfstandig vertrokken zijn?

|>Wat is de reden dat de instroom van asielzoekers in de opvang in de eerste helft van 2009 is gestegen met 80% ten opzichte van de eerste helft 2007?

Uit de cijfers van de rapportage vreemdelingenketen over de periode januari-juni 2009 kan de conclusie worden getrokken dat er absoluut geen sprake is van een restrictief beleid. Integendeel, de instroom van vreemdelingen stijgt, terwijl de terugkeer van vreemdelingen daalt.

De staatssecretaris verkwanselt het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid! Rapportage vreemdelingenketen periode januari-juni 2009

Aanvragen:
Totaal aantal in behandeling genomen asielaanvragen:
1e helft 2007: 4.600

1e helft 2009: 7.750
Dit is een stijging van 68,5%

Aanvragen voor (kort en lang) verblijf (MVV)

1e helft 2007: 18.100

1e helft 2009: 22.000
Dit is een stijging van 21,5%

Gecontroleerd vertrek:

1e helft 2007: 6.500

1e helft 2009: 4.800
Dit is een daling van 29.9%

Wv. gedwongen

1e helft 2007: 6.000

1e helft 2009: 3.500
Dit is een daling van 41.7%

Wv. zelfstandig

1e helft 2007: 850

1e helft 2009: 1300
Dit is een stijging van 52.9%

Zelfstandig zonder toezicht

1e helft 2007: 9.150

1e helft 2009: 6.400
Dit is een daling van 30.1%

Totaal

1e helft 2007: 16.000

1e helft 2009: 11.200
Dit is een daling van 30%

Instroom in de opvang:

1e helft 2007: 4.000

1e helft 2009: 7.200
Dit is een stijging van 80%