Deloitte kiest Xerox voor beheer document-outputomgeving


BREUKELEN, 20091014 -- Accountants- en adviesorganisatie Deloitte heeft het beheer van haar document-outputomgeving uitbesteed aan Xerox. Het nieuwe vijfjaren contract beslaat een managed printomgeving die bestaat uit multifunctionele printers (MFP's). Het stapsgewijs terugdringen van het printerpark van 2800 naar 275 machines en het centraliseren van het beheer, past binnen het beleid van Deloitte om op een duurzame manier te werken. Bovendien realiseert Deloitte hiermee grote besparingen op de complete document-outputomgeving.

Door het toepassen van managed print services zijn de totale kapitaalkosten lager, zijn er minder licenties nodig, worden de beheerkosten aanzienlijk teruggebracht en zijn er milieuvoordelen te behalen. De nieuwe MFP's uit de WorkCentre 7675-serie, ondersteunen daarnaast via scan-to-file en scan-to-web de workflow van documenten. Hierdoor vormt de apparatuur een schakel tussen IT, informatiewerkers en gebruikers, wat leidt tot aanzienlijk efficiëntere bedrijfsprocessen. De managed printomgeving wordt door Xerox door monitoring op afstand geanalyseerd en de rapportages vormen de basis voor proactief beheer.

Jo Van Onsem, algemeen directeur van Xerox: "Ook in deze economische tijden is het zinvol te investeren in nieuwe document-outputapparatuur. Het is belangrijk niet alleen te focussen op de investeringskosten, maar vooral ook de gebruikskosten in het plaatje te betrekken. Als de outputkosten bekend zijn, kan je zinvol gaan sturen. Moderne multifunctionele machines leveren een belangrijke bijdrage aan een efficiënter documentproces met kostenbesparingen tot wel 25 procent als gevolg. Met onze geïntegreerde aanpak is door Deloitte een belangrijke kostenbesparing te behalen."

"Wij waren één van de eersten die multifunctionele printers van Xerox aanschaften", aldus Erik Ubels, CIO van Deloitte. "Door de frequente contacten met Xerox in de afgelopen vijftien jaar, weten we precies wat we aan elkaar hebben. Wij waren op zoek naar een leverancier die kan meedenken en integrale diensten kan aanbieden. Xerox heeft een prima prestatie geleverd op het gebied van standaardisering binnen de kantoren wat ons ook helpt bij onze doelstellingen voor duurzaam ondernemen. We kijken nu hoe we op het gebied van facilities ook verbeteringen kunnen realiseren."

-xxx-

Over Deloitte Touche Tohmatsu
Deloitte Touche Tohmatsu is een organisatie van zelfstandige memberfirms, die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening en advies. Onze dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor circa 140 landen. Daartoe is de expertise beschikbaar van 150.000 professionals in alle werelddelen en van onze memberfirms met hun vestigingen. Dienstverlening wordt aangeboden in vier professionele disciplines: accountants, belastingadviseurs, consultants, financieel adviseurs. Onze memberfirms werken zowel voor de grootste wereldwijde ondernemingen, als voor nationale bedrijven, de publieke sector als voor snelgroeiende bedrijven.

Deloitte Touche Tohmatsu is een Swiss Verein. Noch Deloitte Touche Tohmatsu, noch een van de memberfirms aanvaardt aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van handelen van andere memberfirms. Elke memberfirm is een zelfstandige juridische eenheid die werkt onder de naar `Deloitte', `Deloitte & Touche', `Deloitte Touche Tohmatsu' of enige andere daaraan gerelateerde naam. De dienstverlening zoals weergegeven in deze uitgave wordt geleverd door de betreffende memberfirm en niet door Deloitte Touche Tohmatsu Verein.

Over Xerox
Xerox Europe, de Europese organisatie van Xerox Corporation, levert een uitgebreide range aan Xerox producten, oplossingen en diensten, alsmede bijbehorende supplies en software. Het aanbod is met name gericht op een drietal marktsegmenten: kantoren van klein tot groot, de markt voor productieprinten en grafische omgevingen, alsmede dienstverlening, met inbegrip van advisering, systeemontwikkeling, content management en document outsourcing.

Xerox Europe heeft productievestigingen in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk en een geavanceerd R&D centrum (Xerox Research Centre Europe) in Grenoble, Frankrijk. Voor meer informatie, ga naar www.xerox.com .

Xerox® is het handelsmerk van Xerox Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen. Prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, vormgeving en beschikbaarheid van Xerox producten en diensten kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Ingezonden persbericht