Gemeente Asten door en sterker de toekomst in

Samen bewust de recessie door en sterker de toekomst in

De gemeente Asten en de Ondernemersvereniging Asten (OVA) nodigen u uit voor een bij-eenkomst over de economische recessie. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 oktober 2009 om 19.30 uur in Hotel Nobis te Asten.

De gemeente Asten en de Ondernemersvereniging Asten (OVA) nodigen u uit voor een bijeenkomst over de economische recessie. Deze bijeenkomst vindt plaats op 14 oktober 2009 om 19.30 uur in Hotel Nobis te Asten. Tijdens de bijeenkomst willen we u tips en initiatieven aanreiken die u kunnen helpen om sterker uit deze periode van laagconjunctuur te komen. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door de Kamer van Koophandel Brabant, Stichting Brainport en Syntens. Alle ondernemers uit de gemeente Asten zijn van harte welkom op deze bijeenkomst.

De economische recessie lijkt de regio Eindhoven hard te raken. De geschiedenis leert ons dat tijden van economisch zwaar weer niet alleen bedreigingen kennen, maar ondernemers ook kansen bieden om nieuwe wegen in te slaan. Op deze bijeenkomst gaan verschillende sprekers in op die bedreigingen en kansen en de mogelijkheden die instanties lokaal en in de regio bieden om die bedreigingen het hoofd te bieden. Ook wordt er gesproken over welke mogelijkheden er voor uw bedrijf zijn en welke ondersteuning u kunt krijgen om uw onderneming te innoveren. Hoe maakt u uw bedrijf `toekomstproof'?

Vertegenwoordigers van het UWV, De Kamer van Koophandel en de gemeente presenteren hun (kosteloze) diensten aan u. Ook is er speciale aandacht voor het vertrouwensteam. Het vertrouwensteam is een initiatief van de Stichting Brainport. In dit team zitten (oud)ondernemers uit de regio, die met u in gesprek willen gaan over de mogelijke bedreigingen voor uw onderneming als gevolg van de recessie en hoe deze te lijf kunnen worden gegaan. Voor deze eerstelijns advisering worden geen kosten in rekening gebracht.

Na afloop kunt u informeel contact leggen met de diverse aanwezige instanties en met de (oud)ondernemers van het regionale vertrouwensteam. Als u niet naar de bijeenkomst kunt komen, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de mensen van het vertrouwensteam. De namen en rechtstreekse telefoonnummers zijn te vinden op: www.crisiswijsbrainport.nl.

Wij hopen u 14 oktober te mogen begroeten. Als u die avond verhinderd bent kunt u eenzelfde bijeenkomst bijwonen op 12 oktober in Deurne (conferentiecentrum Willibrordhaeghe) en op 13 oktober in Sociaal Cultureel Centrum De Ruchte te Someren. U bent welkom vanaf 19.30 uur. De programma's starten telkens om 20.00 uur.

U kunt zich opgeven via de website www.asten.nl. Tevens kunt u daar uw vragen over de bijeenkomsten stellen, waarna wij z.s.m. contact met u opnemen. Desgewenst kunt u uw vragen ook stellen aan Peter van de Akker en René Martens van de OVA per e-mail: dia@ovasten.nl.