Gemeente Brummen


Woensdagavond: Begrotingsforum

(Oorspronkelijke publicatie datum: 10-10-2009)

Woensdag 14 oktober vindt een extra openbare forumbijeenkomst plaats. Deze is geheel gewijd aan de begroting voor het komende jaar. Tijdens dit forum kunnen burgers hun visie geven op het financiële huishoudboekje van de gemeente Brummen en raadsleden hebben de gelegenheid het college te bevragen over het document.

Het begrotingsforum vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Iedereen die dat wenst kan meepraten en
-discussiëren tijdens deze bijeenkomst. Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op met de griffie van de raad via mailadres griffie@brummen.nl of via centrale informatiebalie van het gemeentehuis, tel. (0575) 56 82 33. Uitgebreide informatie over de begroting en de wijze waarop deze besproken en behandeld wordt de komende weken, vindt u op de speciale begrotingspagina.