Gemeente Bronckhorst zet autisten op straat


Zorgboerderij moet sluiten; demonstratie voor het Gemeentekantoor in Hengelo

VORDEN, 20091012 -- In de gemeente Bronckhorst in Gelderland is te weinig plaats voor zorg opgenomen binnen het bestemmingsplan. Hierdoor komen zorgbehoevende kinderen en volwassenen op straat te staan.

Gemeente Bronckhorst
De Gemeente heeft op 1 oktober jongstleden de kleinschalige zorgboerderij Stal Rozerood gesloten vanwege het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan op de hectare grond is agrarisch. Volgens de Gemeente mag op dit kavel geen zorg geleverd worden. Zelfs niet als agrarische activiteit. De Gemeente weigert echter ruimte te bieden voor zorg binnen het bestemmingsplan, ook elders in de regio. Dit terwijl hier weldegelijk vraag naar is. Het gevolg hiervan is dat er vele zorgboerderijen zijn met een verkeerde bestemming en er weinig aanbod is voor kinderen met een zorgvraag.

Stal Rozerood
De kleinschalige zorgboerderij, Stal Rozerood, biedt dagbesteding aan 17 kinderen tussen 6 en 16 jaar, de meeste zijn rond de 10 jaar. Allen hebben een stoornis, voornamelijk binnen het autistisch spectrum. Op woensdagmiddag en op zaterdag verzorgen deze kinderen paarden, geiten, varkens, kippen en werken op het land. Juist voor deze kinderen is het van groot belang contact te maken met de dieren en de natuur.

Demonstratie
Stal Rozerood wil de Gemeente laten zien dat de zorgvraag in de regio groter is dan het aanbod. Om aandacht te vragen voor dit probleem houdt zij woensdag 14 oktober 2009 een demonstratie voor het Gemeentekantoor aan de Banninkstraat 24a, te Hengelo. Tussen 14.30 en 16.30 staan zij op de parkeerplaats met de huifkar een paard, wat geiten en spandoeken.
Dit zullen zij doen samen met de kinderen en ouders van Stal Rozerood. Met de kinderen worden daar simpele activiteiten gedaan. De ouders voorzien belangstellenden van koffie, thee en wat lekkers.

Toekomst
Nu deze kinderen op straat zijn gezet door de Gemeente zijn Jefta Maarsen en Christina Rieksen, samen met de kinderen, hard op zoek naar een nieuwe locatie. Omdat de Gemeente onvoldoende ruimte voor zorg aanwijst lijkt het er op dat de 17 kinderen thuis komen te zitten. Dit is moeilijk voor deze bijzondere kinderen en een zware belasting voor de gezinnen.

Contactpersoon: Hr. Jefta Maarsen, mede eigenaar Stal Rozerood
06-42829857
info@rozerood.nl
www.rozerood.nl