Boer tot boer samenwerking werkt


ARNHEM, 20091014 -- Boeren uit OESO landen roepen hun overheden op te investeren in plattelandsledenorganisaties in ontwikkelingslanden. Via AgriCord organiseren zij de steun voor "Boeren tegen Armoede", het wereldwijde programma en de campagne die de boeren in een leidende positie plaatst als het gaat om ontwikkeling en armoedebestrijding op het platteland. Het programma "Boeren tegen Armoede" volgt de aanbevelingen van de wereldfederatie van boerenorganisaties IFAP om de honger en armoede uit te bannen.

Voorzitters van boerenorganisaties in Canada, Frankrijk, Nederland, België en andere landen, hebben de verklaring "Look again at how to tackle poverty" getekend. Zo ook Albert Jan Maat, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland. Deze verklaring roept overheden op om de investering in publiek private samenwerking op te voeren en zo te voldoen aan de vraag van boerenorganisaties in ontwikkelingslanden.

Om aan de behoeften van de groeiende wereldbevolking - 9 miljard mensen in 2050 - te voldoen, willen boeren de voedselproductie wereldwijd verdubbelen. Om deze productie op een milieuvriendelijke, economisch haalbare en sociaal verantwoorde wijze te laten toenemen, kondigde de G-8 aan om 20 miljard dollar te investeren in landbouw in ontwikkelingslanden. Alleen boeren kunnen er voor zorgen dat deze investering effectief wordt ingezet voor de verbetering van hun landbouw. Boerenorganisaties in eigen land, met AgriCord en IFAP op internationaal niveau, staan klaar om de ontwikkelingseuro's voor de armen op het platteland te laten werken.

In hulpkringen denkt men dat boerenorganisaties niet in staat zijn om de steun voldoende op te nemen. Daarom heeft AgriCord deze organisaties met succes versterkt. Donoren moeten nu vertrouwen in ons werk - dat heeft aangetoond het verschil te maken - in plaats van zich af te keren en alleen met de gebruikelijke regeringen of NGO-kanalen te werken. Betere coördinatie en meer transparantie van de hulpstromen naar boerenorganisaties zijn essentieel. Zeker gezien de groeiende vraag van boeren in ontwikkelingslanden. Zij organiseren zich in rap tempo. Momenteel is 19% van de boeren wereldwijd georganiseerd en bestaande organisaties groeien met een snelheid van meer dan 10% per jaar. Bovendien zijn sinds de start van het "Boeren tegen Armoede" programma ca. 5.000 nieuwe basisorganisaties gevormd.

Actie is heel hard nodig. En we weten dat de boer-tot-boer samenwerking werkt. Dus laten we de daad bij het woord voegen en nu doorpakken!

Agriterra

Ingezonden persbericht