Recessie voelbaar op groene arbeidsmarkt


'S HEERENBERG, 20091014 -- Werknemers in de groene sector ontkomen niet aan de recessie. In de sectoren intensieve veehouderij en groene ruimte vielen tot nu toe de meeste ontslagen. Het aantal vacatures daalde over de gehele linie. Dat blijkt uit de digitale arbeidsmarktenquête onder lezers van Carrière+; het vakblad voor arbeidsmarktcommunicatie in de groene sector. Het onderzoek kent een respons van 325 lezers en is uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Quorum.

De respondenten van de enquête vermoeden dat de recessie de arbeidsmarkt negatief beïnvloedt. 42 procent van hen denkt dat er 0 tot 25 procent minder vacatures zijn, 18 procent verwacht 25 tot 50 procent minder en 6 procent zelfs minder dan 50 procent vacatures. Over de eigen organisatie oordelen ze gunstiger. Toch geeft 12 procent aan dat er in de eigen organisatie ruim 50 procent minder vacatures zijn.
In bijna elke sector, beoordeeld voor de eigen organisatie, geeft circa 50 procent van de respondenten aan dat het aantal vacatures nog steeds gelijk is. ln de sectoren tuinbouw, fruitteelt en groene ruimte kan de daling van het aantal vacatures relatief groot worden genoemd.

Eén op de vier bedrijven hanteert momenteel een vacaturestop. Bij 13 procent van de bedrijven zijn gedwongen ontslagen gevallen. Dit laatste is vooral het geval in de sectoren intensieve veehouderij en groene ruimte. Slechts 1 procent van de respondenten geeft aan dat de werkgever gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om deeltijd-WW aan te vragen.

Het percentage bewust werkzoekenden is het laagst bij bedrijven met 50 tot 100 werknemers (8 procent) en het hoogst bij bedrijven met minder dan 10 werknemers (21 procent). Bedrijven met meer dan 1.000 werknemers tellen met 20 procent veel werkzoekenden. Het percentage (latent) werkzoekenden is hoog. Van alle respondenten geeft 61 procent aan niet bewust werkzoekend te zijn. 39 procent is dat wel of staat niet afwijzend tegenover een nieuwe baan.

Ondanks de recessie zijn de respondenten niet al te pessimistisch over het vinden van een nieuwe baan. Bijna tweederde van de mensen die een nieuwe baan zoekt, verwacht die binnen een jaar te vinden. De helft denkt zelfs binnen een half jaar elders aan de bak te komen. Opvallend gegeven: één op de vijf 40- tot 50-jarigen is bewust werkzoekend. Bij de 50-plussers is dat zelfs één op de vier.

Het volledige onderzoek is na te lezen in de nieuwste uitgave van Carrière+ , editie 5, 2009.

Carriere+

Ingezonden persbericht