Veel onwetendheid over energiebesparing en CO2 reductie ziekenhuizen


ROTTERDAM, 20091014 -- Uit een recent onderzoek onder 700 zorginstellingen komt naar voren dat er nog veel onwetendheid is over energiebesparing en CO2 reductie in ziekenhuizen. Op de vraag: "wat doet u aan energiebesparing" antwoordde namelijk het merendeel van de onderhoudsverantwoordelijke medewerkers dat er wordt bespaard door het gebruik van energiezuinige verlichting. Hoewel dit een goed streven is, vormt verlichting slechts een fractie van het totale energieverbruik.

De grootverbruikers zijn voornamelijk de installaties in de zorginstellingen. Deze nemen 60 - 70 % van de energiebehoefte voor hun rekening. Door deze installatie slim af te stellen kunnen besparingen tot 20 % worden gerealiseerd. Ervan uitgaand dat een kwart van het totale Europese energieverbruik wordt veroorzaakt door het warmen en koelen van gebouwen, valt hier veel winst te behalen.

Zonder investeringen is het mogelijk om gegarandeerd energie, CO2 én geld te besparen. GSH heeft hier een uniek concept voor ontwikkeld: Energyplus. Het is hiermee het eerste bedrijf dat ook daadwerkelijk een besparing in energieverbruik garandeert. GSH heeft dit onderzoek uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in het energieverbruik van zorginstellingen. Meer info: www.gshgroup.com