Opnieuw gedoe over Energielabel


Bodemisolatie werkt niet, klanten krijgen geld terug

DEN HAAG, 20091014 -- In de brief aan de Kamer over het vernieuwde Energielabel die morgen op de agenda staat, schrijft de regering dat er nu rekening wordt gehouden met nieuwe technieken w.o. bodemisolatie van de kruipruimte. Uit de brief wordt echter niet duidelijk of de energieprestatie met bodemisolatie beter of slechter wordt. Op grond van wetenschappelijke argumenten is te verwachten dat in de winter de vloer kouder wordt dan zonder bodemisolatie het geval zou zijn geweest. Daardoor gaat het energieverbruik omhoog zodat de Energieprestatie slechter zou moeten worden. Het label lijkt hiermee geen rekening te houden.

In de praktijk beklagen veel mensen zich over de koude vloer na het aanbrengen van Bodemisolatie. Uit een reactie die vandaag op het Forum "vochtige kruipruimte" van TrosRadar is geplaatst, blijkt dat bij een klager de bodemisolatie inmiddels is verwijderd en de man zijn geld heeft teruggekregen. Dat is gebeurd nadat de leverancier een extern bureau had ingeschakeld om de comfortklachten te onderzoeken. Dit bureau kwam tot de conclusie dat een isolatielaag op de bodem van de kruipruimtes de vloer inderdaad niet warmer maakt, zodat de klager in het gelijk werd gesteld en hij zijn geld heeft teruggekregen.

De discussie heeft er o.a. toe geleid dat de VENIN (een branche organisatie waarbij een deel van de na-isolatiebedrijven is aangesloten) in haar laatste drukwerk uitsluitend nog de vochtwering van Bodemisolatie benoemd. De eerdere claims over vermeende energiebesparing en een warmere vloer zijn uit de tekst geschrapt ( http://www.vloerisolatie.org/PDF/VeninNieuw.pdf ). In een onderzoek dat SenterNovem heeft laten uitvoeren naar "Besparing door bodem- en vloerisolatie bij woningen" wordt gesteld dat bodemisolatie beduidend minder zal besparen dan vloerisolatie (Rapport 2006.3193-1). Hoeveel minder is niet nader onderzocht omdat bodemisolatie niet meer als een serieuze besparingsoptie wordt beschouwd.

Het zou derhalve vreemd zijn wanneer de overheid door een positieve waardering in het energielabel Bodemisolatie zou gaan promoten, terwijl allerminst zeker is dat de CO2-uitstoot daardoor omlaag gaat. De SBVN heeft daarom de Kamer gevraagd morgen op dit punt helderheid te krijgen van de regering.

Tenslotte merken wij op dat ook in het vernieuwde label de besparing met vloerisolatie nog steeds wordt ondergewaardeerd. Dit komt omdat de berekening is gebaseerd op de naïeve gedachte dat "warmte omhoog gaat" terwijl uit de warmteleer bekend is dat warme lucht weliswaar omhoog gaat, maar warmtestraling alle kanten opgaat en bij geleiding warmte altijd stroomt van warm naar koud. Een groot deel van de warmte, die met verwarmde lucht opstijgt, wordt geabsorbeerd door het plafond, die deze energie in de vorm van elektromagnetische energie uitstraalt naar de bovenkant van de vloer. De door de vloer geabsorbeerde energie wordt naar de onderkant geleid, waar het wordt uitgestraald naar de koudere bodem en funderingsmuren. Een groot deel van de warmte die in de vorm van warme lucht omhoog is gegaan, verdwijnt dus in de koude grond onder ons huis en niet door het dak zoals nu nog wordt aangenomen. Daardoor telt dakisolatie te zwaar mee in het energielabel en vloerisolatie te weinig. Ook het vernieuwde energielabel geeft daardoor nog steeds geen goed beeld van de energieprestatie van een woning.

SBVN