ZAT Projectenbureau uit Meppel wint Verkeersveiligheidsprijs


Clinics veilig uitgaan = veilig thuiskomen winnaar van de Overijsselse Verkeersveiligheidsprijs

MEPPEL, 20091014 -- Het ZAT Projectenbureau onder leiding van Henk Koop uit Meppel heeft op 14 oktober uit handen van ROVO (Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel) Voorzitter dhr. Thijs Bennink de Overijsselse Verkeersveiligheidsprijs 2006-2008 ontvangen. Deze prijs wordt eens per drie jaar uitgereikt aan personen en organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de verkeersveiligheid met het accent op gedragsbeïnvloeding in de provincie Overijssel.

De aanmeldingen zijn beoordeeld door een deskundige jury op de volgende criteria:
* Geeft het project inhoud aan Duurzaam Veilig
* Is er sprake van een vernieuwende aanpak
* Gaat het om een uitgevoerd project
* Is het project overdraagbaar en gemakkelijk over te nemen door anderen.
De clinics veilig uitgaan = veilig thuiskomen van het ZAT Projectenbureau voldeed aan al deze normen en is verkozen als een winnaar uit 21 verschillende inzendingen en nominaties.

De workshop annex theatervoorstelling met gedragssimulaties richt zich op het tijdig signaleren van rijden onder invloed vanuit de keet, kroeg, sportkantine of discotheek en het omgaan met agressie en asociaal gedrag door overmatig alcoholgebruik. Dit project wordt op scholen van het voortgezet onderwijs aangeboden waar het ROVO een VEVO convenant (Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs) mee afgesloten heeft. Het innovatieve, confronterende en interactieve karakter van dit project sluit goed aan op de belevingswereld van de leerlingen.

Het juryrapport omschrijft de clinics veilig uitgaan = veilig thuiskomen als volgt: "met name de opzet van het project met clinics scoort hoog. Zeer actieve organisatie, zijn zelf erg betrokken bij het project. Project komt goed over bij de leerlingen".

Bedenker, producent en uitvoerder van de clinics veilig uitgaan = veilig thuiskomen, Henk Koop van het ZAT Projectenbureau is zeer blij met deze prijs. "Gedragsbeïnvloedende projecten op scholen van het voortgezet onderwijs implementeren is een moeilijk en complex proces. Scholieren worden dagelijks bestookt met allerlei voorlichtingstrajecten en campagnes. Alcoholgebruik is nu een belangrijk thema. Ontzettend veel organisaties en instanties houden zich hiermee bezig. Het is daarom belangrijk dat je met een voorlichtingstraject komt, die scholieren aanspreekt en daardoor in voldoende mate blijft beklijven. De clinics veilig uitgaan = veilig thuiskomen worden door de leerlingen en ook de scholen ontzettend goed gewaardeerd als voorlichtingsmethodiek. De evaluaties met leerlingen geeft aan, dat wij de kern raken. Deze prijs geeft aan, dat wij op de goede weg zitten en biedt een enorme stimulans. Echter zijn wij er nog lang niet. Er valt nog een hoop werk te verrichten. In elk geval zullen wij met ons team van acteurs en trainsters tussen de doelgroepen en de flessen of glazen drank blijven staan. Met natuurlijk het gezicht naar de doelgroepen toe. Het gesprek en dialoog gaande houden om onverantwoord en risicovol gedrag tijdens het uitgaan te praktiseren. Veilig thuiskomen is de basis, iedere dag weer!"

Ingezonden persbericht