Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam

14/10
UvA Promotie 'The neuropsychiatry of dementia'

M. Kat: 'The neuropsychiatry of dementia. Psychometrics, clinical implications and outcome'. Promotores zijn prof.dr. P. Eikelenboom, hoogleraar Neuropsychiatrie, en prof.dr. W.A. van Gool, hoogleraar Neurologie in het bijzonder van de dementieën. Co-promotores zijn dr. J.F.M de Jonghe en dr. C.J. Kalisvaart (beiden verbonden aan Medisch Centrum Alkmaar). Ouderenpsychiater Kat ontwikkelde en valideerde de Nederlandse versie van de Amerikaanse Neuropsychiatric Inventory (NPI), een schaal die psychiatrische symptomen meet bij dementie-patiënten. Volgens Kat kunnen we dementie niet afdoen als een geheugenstoornis; het gaat om een breder ziektebeeld met vaak ook neuropsychiatrische symptomen als depressie, angst, apathie en prikkelbaarheid. Worden deze symptomen niet herkend dan krijgen patiënten vaak geen adequate behandeling. Uit twee NPI-studies (bij thuiswonende dementiepatiënten en bij verpleeghuisbewoners) bleek dat deze neuropsychiatrische symptomen veel voorkomen. Per setting kan verschillen hoe de omgeving ze ervaart: apathische patiënten lijken in het verpleeghuis niet herkend te worden of geen reden van zorg te zijn, terwijl een partner in de thuissituatie hier ernstig onder kan lijden. Kat onderzocht tevens delier. Bij ouderen die een heupoperatie ondergingen en daarbij een delier ontwikkelden, bleek het lange termijnrisico op dementie bijna verdubbeld. Volgens de promovendus is delier soms een aanwijzing voor een onderliggende degeneratieve hersenaandoening zoals dementie. Hij denkt daarom dat delier en dementie niet als twee gescheiden ziektebeelden beschouwd moeten worden. Tijd: 12:00 uur
Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam