Maastricht University

Trefwoorden: paniek-effecten, lichamelijke oefening, CO2 inademing
Promotie dhr. Gabriel Esquivel
in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.
Promotor: prof. dr. E.J.L. Griez; co-promotor: dr. K.R.J. Schruers. Titel: "With the body in mind; the role of exercise and acid-base balance in panic".
Woensdag 14 oktober 2009, 12.00 uur

We bestudeerden de anti-paniek-effecten van acute lichamelijke oefening bij gelijktijdige toepassing van mechanismen voor het opwekken van experimentele paniek werden toegepast. We toonden aan dat acute lichamelijke oefening een bruikbare techniek is om deze paniekaanvallen, veroorzaakt door CO2 inademing, te verlichten. We gebruikten ook farmacologische en genetische technieken om de voornaamste neurotransmittersystemen te onderzoeken in relatie tot experimentele paniek. Daarbij stelden wij vast dat blokkering van het endorfine systeem met naltrexon de paniekreactie op CO2 niet veranderde, maar op zichzelf symptomen opwekte die op paniek lijken. We ontdekten ook dat de paniekreactie op CO2 verband houdt met een genvariant die is betrokken bij de activiteit van serotonine.