Maastricht University

Trefwoorden: genetische factoren, psychose, stressgevoeligheid
Promotie mw. drs. Tineke Lataster
in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.
Promotores: prof. dr. J. van Os; co-promotor: mw. dr. I. Myin-Germeys. Titel: "On the pathway from stress to psychosis".

Woensdag 14 oktober 2009, 14.00 uur

Bij het ontstaan van een psychose spelen genetische en omgevingsinvloeden een rol. Een manier om mogelijke genetische invloeden te onderzoeken is te kijken naar risicofactoren die ook bij familieleden van patiënten voorkomen. Gevonden werd dat patiënten die een psychose hebben gehad en meer gevoelig zijn voor stress in het dagelijks leven, broers en zussen hebben die ook meer gevoelig zijn voor deze kleine dagelijkse stress. Bovendien werd gevonden dat stressgevoeligheid vooral samenhangt met psychotische symptomen als wanen en hallucinaties, de zogenaamde "positieve symptomen". Het is daarom wellicht nuttig om behandeling direct te richten op deze onderliggende risicofactor.