Gemeente Oldebroek


Opvoeden.....een hele kunst!

Cursus start op 14 en 15 oktober

Wezep/Oldebroek - Landstede volwasseneneducatie organiseert in Wezep en Oldebroek voor de inwoners van gemeente Oldebroek een cursus: Opvoeden..... een hele kunst.

De cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. Op woensdagavond 14 oktober wordt de cursus gegeven in het dorpshuis Wezep, in het gedeelte van Landstede, Zuiderzeestraatweg 500. Op donderdagavond 15 oktober start de cursus in Oldebroek, locatie de Talter, Stouwdamsweg 2. Beide avonden duren van 19.30 tot 22.00 uur. In totaal bestaat de cursus uit 5 dagdelen. Bent u niet in de gelegenheid om deze cursus in de avonduren te volgen? Het is eventueel ook mogelijk om op donderdagochtend 15 oktober van 9.00 tot 11.30 uur de cursus in het dorpshuis in Wezep te volgen. Dit gaat alleen door bij voldoende deelname.

Inhoud cursus
Hier leert u hoe u problemen met uw kind kunt oplossen, irritaties kunt voorkomen en hoe u werkt aan een betere en leukere relatie met uw kind. In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Bespreekbaar maken van lastige opvoedsituaties Theorie rond opvoedingsstijlen Vaardigheden rondom regels en grenzen stellen Straffen en belonen Computergebruik Ruzies Iets bespreken Pesten Zakgeld Zorg voor uw kind (gastdocent aanwezig)

Opvoeden lijkt soms net balanceren tussen belonen en straffen, vrij laten en duidelijke regels stellen. Elk kind is anders, en een standaard aanpak voor het opvoeden van kinderen is er dan ook niet. Toch is er van deskundigen en van andere ouders ontzettend veel te leren.

Kosten
Deze cursus wordt voor de speciale prijs van 10 euro gegeven. Naast de vijfdelige cursus ontvangt u voor deze prijs ook het naslagmateriaal. De cursus wordt door de gemeente Oldebroek gesubsidieerd.

Aanmelden
Voor het aanmelden en het verkrijgen van meer informatie kunt u contact opnemen met Landstede volwasseneneducatie, telefoonnummer 088 - 8507745. Treft u de voicemail, dan kunt u een boodschap inspreken en u wordt teruggebeld. Geef in uw bericht duidelijk aan wat uw contactgegevens zijn, en welke opleiding u wilt volgen.