Gemeente Zwolle

Wijkplatform Berkum

Datum uitgave persbericht: 10/07/2009

Wijkwethouder Erik Dannenberg nodigt bewoners van Berkum uit voor het wijkplatform Berkum op woensdagavond 14 oktober 2009. De vergadering is in de Weijenbelt, aan de Campherbeeklaan 82. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Agendapunten

Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de volgende punten besproken: Minder drank meer scoren: project voor en met ouders door C. Schrijver en A.Govers van Tactus Verslavingszorg
Verkeer in en rond Berkum: effecten van grote projecten, toelichting door dhr. P. van de Burg van de gemeente Zwolle Berkumstede: stand van zaken nieuwbouw door A. Veldman van Berkumstede

Spreekuur

Wijkwethouder Erik Dannenberg houdt van 18.45 tot 19.30 uur een spreekuur. U kunt dan bij de wijkwethouder terecht met uw persoonlijke vragen en opmerkingen. Voor dit spreekuur kunt u zich aanmelden bij de wijkmanager, Heleen Gansekoele via telefoonnummer 14038 optie 3 of via e-mail h.gansekoele@zwolle.nl.
Aanmelden tot uiterlijk 13 oktober 2009 om 12.00 uur.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de ondersteuners van de wijkservicepunten via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms (en verslagen) zijn te vinden op deze website, zie zwolse wijken.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 07-10-2009 tot 06-11-2009