Gemeente Zwolle

Wijkplatform Holtenbroek in Fermate

Datum uitgave persbericht: 10/07/2009

Wijkwethouder Gerrit Piek nodigt bewoners uit voor een bijeenkomst van het wijkplatform Holtenbroek op woensdagavond 14 oktober 2009. De wijkvergadering vindt vanaf 19.30 uur plaats in woonzorgcentrum Fermate, Händellaan 315 in Holtenbroek.

Agendapunten

Tijdens de vergadering worden onder meer de volgende punten besproken:
* Presentatie kunstproject tunnel aan de Burgemeester Roelenweg
* Presentatie project Samen Gaan voor de Palestrinalaan
* Plan van aanpak verbetering leefbaarheid en veiligheid Holtenbroek 3

* Wijkbudgetten: Uitleg over gerealiseerde projecten, met o.a. aandacht voor project Regisseursruimte Wanningflat en Seniorenplein Fermate door indieners van de projecten

Informeel gedeelte

Vanaf 21.15 uur is er een informeel gedeelte met de gelegenheid tot stellen van vragen aan inleiders, wijkwethouder, wijkagent, wijkmanager en wijkbeheerder.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de ondersteuners van de wijkservicepunten via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms (en verslagen) zijn te vinden op deze site, onder Zwolse wijken.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 07-10-2009 tot 06-11-2009