Gemeente Zwolle

Wijkplatform Spoolde

Datum uitgave persbericht: 10/07/2009

Wijkwethouder Janco Cnossen en wijkorganisatie Spoolderbelangen nodigen bewoners van de wijk Spoolde uit voor het wijkplatform Spoolde. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 oktober 2009 in het Buurthuis Eben Haëzer, aan de Nijlantsweg 109. De vergadering begint om 20.00 uur.

Agenda

Tijdens de bijeenkomst geeft mevrouw M. van Vlerken (Vitens) toelichting op de gevolgen van de grondwaterstand door het verplaatsen van pompputten in Spoolde. Daarnaast presenteert verkeersadviseur mevrouw J. Vulkers de resultaten van het onderzoek naar de carpoolplaats Spoolde.

Spreekuur

Zoals gewoonlijk houdt wijkwethouder Cnossen voorafgaande aan het wijkplatform een spreekuur. Daarbij gaat het om meer persoonlijke vragen en opmerkingen. Voor aanmelding kunt u op maandag 12 oktober aanstaande, tussen 13.00 en 16.00 uur contact opnemen met het Wijkservicepunt Stadshagen, telefoon (038) 498 28 55.

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de ondersteuners van de wijkservicepunten via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms (en verslagen) zijn te vinden op deze site, onder Zwolse wijken.

Bron: afdeling Communicatie
Datum van 07-10-2009 tot 06-11-2009