Gemeente Rotterdam

9 oktober 2009

09.00 uur tot en met 18.00 uur

Creative Factory

Maashaven Zuid Zijde 2
3081 AE Rotterdam

Concerncommunicatie

Bezoekadres: Stadhuis

Coolsingel 40, Rotterdam

Postadres: Postbus 70012

3000 KP Rotterdam

Rotterdam gastheer conferentie over economische ontwikkeling in krachtwijken

Kansrijk ondernemen in krachtwijken

Op woensdag 14 oktober 2009 is de Gemeente Rotterdam gastheer van de conferentie 'Kansrijk ondernemen in de krachtwijken' in de creative factory in Rotterdam Zuid. Tijdens de conferentie worden het belang en de effecten van nieuw ondernemerschap in beeld gebracht met als goed voorbeeld de Kansenzones. Diverse sprekers uit Nederland en Europa zullen een vergelijking maken met hun eigen aanpak en de (economische) wijkontwikkeling daarmee in internationaal perspectief plaatsen.

De conferentie wordt georganiseerd door de gemeente Rotterdam, Pact op Zuid en Nicis Institute. Tijdens de bijeenkomst biedt Wethouder Dominic Schrijer (werk, sociale zaken en grotestedenbeleid) het adviesrapport 'Doorzettingskracht in economische Kansenzones' aan Minister Van der Laan (wonen, wijken en integratie) aan. Tevens is er een gesprek met minister van der Laan, het Rotterdamse bedrijfsleven en corporaties over de mogelijkheden van het instrument Kansenzones. Na de lunch zijn er masterclasses over verschillende thema's zoals Kansenzones in Nederland, publiek-private samenwerking en arbeidsmarkt en scholing op locatie.

De gemeente Rotterdam heeft in 2005 in delen van Rotterdam-Zuid zogenaamde Kansenzones aangewezen. Hier wordt met investeringspremies en andere gunstige regelingen het ondernemersklimaat versterkt. Met 'de aanpak' Kansenzones is de leegstand verminderd, zijn winkel- en bedrijfspanden opgeknapt, hebben (startende) ondernemers zich in de kansenzones gevestigd en zijn veel ondernemers voor het gebied behouden. In totaal investeerden ruim 700 ondernemers voor ruim ¤ 40 miljoen in de Kansenzones. Aan de pilot Economische Kansenzones Rotterdam, die eind 2008 afliep, is door de gemeente Rotterdam een vervolg gegeven met Kansenzones II.

Programma: (onder voorbehoud)

08.45 - 09.20 uur Ontvangst met koffie/thee

09.20 ­ 09.30 uur Opening door dagvoorzitter Hafkamp

Wetenschappelijk directeur Nicis Institute

09.30 ­ 09.40 uur Welkom door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam (video)

09.40 ­ 10.10 uur Aanbieden van adviesrapport Kansenzones aan Minister van der Laan

10.30 ­ 11.00 uur Pauze

11.00 ­ 11.30 uur Vergelijking met de Franse methodiek 'Kansenzones' door de heer Mandon van het 'Institut d'Aménagement et Urbanisme in Parijs

11.30 ­ 11.50 uur Een internationale toelichting op het instrument Kansenzones

11.50 ­ 12.30 uur Paneldiscussie met diverse deskundigen

12.30 ­ 13.15 uur Lunch

13.15 -- 17.15 uur On-site visits en masterclasses op locatie in de Rotterdamse Kansenzones

17.15 - 18.00 uur Discussie naar aanleiding van masterclasses gevolgd door borrelGemeente Rotterdam