Ingezonden persbericht


Amersfoort: 09-10-2009

Autistische jongeren met zorg naar school

Persbericht

Unieke schoolklas voor ernstig autistische jongeren

Ongeveer zes- tot achthonderd ernstig autistische jongeren (12 tot 18 jaar) met een normale intelligentie hebben zoveel problemen dat geen enkele school hen (goed) weet op te vangen. Deze groep zit daardoor ongezien, zonder dagbesteding, perspectiefloos thuis. Ook deze jongeren hebben recht op passend onderwijs. Daarom wordt op 14 oktober door vier organisaties een intentieverklaring tot samenwerking ondertekend. Hierdoor is er volgend jaar in elk geval voor twaalf van deze jongeren in Midden Nederland een goed zorg/onderwijs aanbod.

Stichting de Walkant, gevestigd in Amersfoort, gaat samen met de J.H. Donnerschool, de Rudolphstichting en het REC 4-4, op een eigen locatie in de Glind (gemeente Barneveld), een zorgklas realiseren. Het is een structureel aanbod waarbij zorg en onderwijs volledig op elkaar afgestemd worden. Jongeren kunnen op deze manier toch, met veel extra zorg, naar school. Met intensieve begeleiding en een aangepast dagrooster kunnen zij weer tot leren komen.

Veel ernstig autistische jongeren hebben al een ruime schoolhistorie. Veertien jaar zijn en vijf scholen bezocht hebben gaat niet in je koude kleren zitten. Niet voor de jongeren en niet voor hun ouders. Met de zorgklas brengt stichting de Walkant weer wat rust in hun leven. Het is daarom ook geen tijdelijke opvang. De jongeren kunnen tot hun achttiende in de zorgklas blijven. Dat is uniek in Nederland.

Autisme is een isolerende handicap. Stichting de Walkant helpt dit isolement te verkleinen waardoor nieuwe perspectieven ontstaan.

U bent van harte uitgenodigd de ondertekening van de intentieverklaring bij te wonen en met ons kennis te maken.

Bijeenkomst: 14 oktober 2009, 16.00 uur

Locatie: De Glindster, Rudolphlaan 2, 3794 MZ De Glind

Informatie: Jacqueline Hakkenberg (Stichting de Walkant) 06-28171179

Email: info@stichtingdewalkant.nl

Website: www.stichtingdewalkant.nl

---- --
Autistische jongeren met zorg naar school

in Midden Nederland.