Gemeente Oost-Gelre

Geachte redactie,

Hierbij nodigen we u uit om a.s. woensdag (14 oktober) aanwezig te zijn bij de onthulling van het eerste informatiebord in Stadspark de Grolse Weiden in Groenlo. Het Stadspark is een deelproject van Groenlo Vestingstad en het ontwerp hiervoor is op 29 juni jl. door het college van B&W goedgekeurd. In het nieuwe stadspark zijn recreatie, cultuurhistorie en landschapselementen verwerkt. Binnenkort zal Klankbordgroep de Grolse Weiden voor geïnteresseerde burgers excursies gaan verzorgen door het plangebied.

De ontwerpfase van het stadspark is inmiddels afgerond en een nieuwe realisatiefase wordt in gang gezet. De Klankbordgroep de Grolse Weiden is daar nauw bij betrokken. A.s. woensdag zal het eerste informatiebord worden onthuld. Er worden meerdere van deze informatieborden in het plangebied geplaatst waarop veel informatie over het gebied en de toekomstige ontwikkelingen te lezen is. Wethouder Frank zal woensdag bij deze onthulling aanwezig zijn, evenals de voorzitter van de Klankbordgroep de Grolse Weiden en enkele gemeenteraadsleden van Oost Gelre.

U wordt uitgenodigd om ook aanwezig te zijn bij de onthulling. We verzamelen om 17.00 uur bij supermarkt Em-té in Groenlo, vanwaar we gezamenlijk richting het eerste informatiebord zullen lopen voor de onthulling. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.