Ingezonden persbericht


Persbericht

(Embargo tot woensdag 14 oktober 03.00 's ochtends)

BTG levert meer dan half miljoen ton CO2-reductie uit Tsjechië aan Nederlandse overheid

Enschede / Praag (Tsjechië), woensdag 14 oktober, 2009

Vandaag wordt een hoeveelheid van 432.000 AAUs en 100.000 ERUs aan de Nederlandse overheid geleverd. Deze 532.000 tonnen CO2-reductie zijn afkomstig van BTG's BioEnergie Portfolio in Tsjechië.

Deze portfolio bestaat uit 14 bioenergie projecten. De projecten bestaan uit de vervanging, vernieuwing, uitbreiding of nieuwbouw van gemeentelijke of industriële stadsverwarmingscentrales en warmte-krachtinstallaties. Hiermee wordt het verstoken van de fossiele brandstoffen kolen en aardgas vervangen. Een equivalent van 2500 Nederlandse huishoudens wordt hiermee van warmte uit schone residuen van hout en stro voorzien.

De portfolio was ontwikkeld door het Enschedese bedrijf BTG BioHeat International en BTG Central Europe (Praag), beide 100% dochterbedrijven van BTG Biomass Technology Group BV (Enschede). BTG is volledig gericht op energie en brandstoffen uit biomassa. Begonnen met een kleine warmtecentrale (nog bezocht door Minister Pronk en Nederlandse Ambassadeur in 2000 en uitzendingen van SBS6 en RTL5) in Hostetin, een dorp van 80 huishoudens, werd een portfolio ontwikkeld van 14 hout en stro-gestookte centrales verspreid over geheel Tsjechië.

De Tsjechische BioEnergie Portfolio van BTG is de eerste BioEnergie Portfolio ter wereld gecontracteerd door de Nederlandse overheid in 2001, en ook de eerste serie van bioenergieprojecten die daadwerkelijk onder het Kyoto-mechanisme gerealiseerd zijn.

Sinds 2003 worden er broeikasgassen door de projecten vermeden. De rechten op de vermeden broeikasgassen tussen 2003 - 2007 worden verkocht als 'early credits' (in vaktaal AAUs). De rechten op de reducties tussen 2008 - 2012 als Emissie Reductie Eenheden (ERUs). De Nederlandse overheid gebruikt deze aankoop om aan haar eigen internationale verplichtingen in het kader van het Kyoto-verdrag te voldoen.

De transactie van vandaag heeft een waarde van bijna 5 miljoen EUR.

EINDE PERSBERICHT


---
Ingezonden persbericht