Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Groningen, 13 oktober 2009

IN VREDESNAAM ­ Groninger Forum tijdens de Week van de Geschiedenis

Woensdag aanstaande, op 14 oktober, trapt de manifestatie 'In Vredesnaam' af met een explosief debat. De lezingenconfrontatie tussen de omstreden krijgshistoricus Martin van Creveld en filosoof Hans Achterhuis geldt als startschot voor de manifestatie die het Groninger Forum presenteert in het kader van de Week van de Geschiedenis. De landelijke Week van de Geschiedenis begint zaterdag 17 oktober aanstaande en heeft dit jaar als thema 'Oorlog en vrede'. Met 'In Vredesnaam' staat het Groninger Forum tijdens deze week stil bij Nederlandse vredesmissies in verleden en toekomst. Het is een thema op het raakvlak van oorlog en vrede waarbij persoonlijke verhalen centraal staan. Het paradoxale aspect van vredesmissies ­ vrede bewaren of bewerkstelligen met behulp van gevechtstroepen ­ levert boeiende, confronterende en opvallende verhalen van veteranen, helden en vluchtelingen uit oorlogsgebieden, maar ook van scholieren en anderen die overwegen het leger in te gaan. Met een lezing, een film, televisieportretten, een expositie, een jongerendebat en een gesprekavond met veteranen uit vijf verschillende vredesmissies onder leiding van NRC-journalist Jaus Müller presenteert het Groninger Forum een veelzijdig programma.

Portretten van Groningers uit oorlogsgebieden op OOG TV Een mooi en belangrijk onderdeel van de manifestatie zijn de persoonlijke televisieportretten van vluchtelingen uit oorlogsgebieden die tegenwoordig in Groningen wonen. Twana uit Irak, Jure uit voormalig Joegoslavië, Mohamed en Yakub uit Afghanistan en Florence uit Oeganda vertellen over het nieuwe leven dat is opgebouwd in Nederland, de omgang met de ervaringen in het thuisland en de betekenis van oorlog en vrede in hun dagelijks leven. De vijf portretten worden van maandag tot en met vrijdag uitgezonden op OOG TV. Ze zijn ook op de website van OOG TV te bekijken ­ via live tv of in het videoarchief.

Met 'In Vredesnaam' is het Groninger Forum voor de derde keer op rij genomineerd voor de Week van de Geschiedenisprijs.

PROGRAMMA

- Oorlogscultuur Martin van Creveld en Hans Achterhuis Dubbellezing van Martin van Creveld en Hans Achterhuis. In samenwerking met Studium Generale.


- Brødre (Brothers) Susanne Bier
Indringende film over twee broers, een missie naar Afghanistan en de invloed van oorlog op mensen. Met een inleiding van historicus Eelco Runia.


- Vijf Groninger veteranen vertellen over hun missie Vraaggesprek waarin Groninger veteranen van vijf vredesmissies hun persoonlijke verhalen vertellen. Hoe zijn het vertrek, de missie en de thuiskomst beleefd? Onder leiding van Jaus Müller, NRC-journalist en auteur van het recent verschenen 'Op missie'.


- Vechten voor vrede?Jongerendebat
Boeiende avond met discussie en muziek van Kraantje Pappie. Jongeren gaan met elkaar in gesprek over vredesmissies en de vraag of en waarom ze het leger in willen.


- Majoor Thomson en Albanië
Expositie, film en poëzie over de Albanese held Lodewijk Thomson, gesneuveld in 1914 tijdens Nederlands eerste vredesmissie in Albanië.


- Dagboek van een VN-soldaatReflect Theater
In de theatervoorstelling 'Dagboek van een VN-soldaat' spreekt John vrijuit over de uitzending als VN soldaat, de twijfels en na thuiskomst de gevolgen.


- Portretten Groningers uit oorlogsgebieden
Persoonlijke televisieportretten van vluchtelingen uit oorlogsgebieden die tegenwoordig in Groningen wonen.

'In Vredesnaam' is een initiatief van het Groninger Forum en wordt gepresenteerd in samenwerking met OOG TV, COS Groningen en Studium Generale.

Kijk voor meer informatie over de programma op www.groningerforum.nl of www.weekvandegeschiedenis.nl.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Groninger Forum
Het Groninger Forum wordt een ontmoetingsplaats en dynamisch centrum voor informatie, cultuur, actualiteit en geschiedenis. Het is een centrum van verdieping, educatie, ontspanning, debat en reflectie voor iedereen. Voordat het nieuwe gebouw van het Groninger Forum aan de oostkant van de Grote Markt in Groningen is gerealiseerd (naar verwachting zal dat in 2016 zijn), worden al spraakmakende projecten georganiseerd waarin partijen van binnen en buiten het Groninger Forum participeren.