Gemeente Delft

Eerste resultaat metamorfose stationsgebied Delft-Zuid

Wethouder Anne Koning opent woensdag 14 oktober officieel de nieuwe fietsenstalling bij station Delft-Zuid. Het eerste resultaat van de voorgenomen metamorfose van dit stationsgebied is hiermee zichtbaar.

In de afgelopen periode heeft ProRail ruim zeshonderd nieuwe stalplaatsen voor fietsen aangebracht naast het station en op het Kruithuisviaduct. Dit is onderdeel van een gezamenlijke investering van ruim vier miljoen euro in de stationsomgeving, die het reizen aantrekkelijker maakt en de marktpositie verbetert van de nieuw te bouwen kantoren in de omgeving. Aan deze investering dragen verschillende partijen bij, waaronder Stadsgewest Haaglanden, de gemeente Delft, ProRail en de NS.

De aanpak past in het Stedenbaanprogramma dat mikt op ruimtelijke ontwikkeling in de invloedsgebieden van de Stedenbaanstations, een verbeterde aansluiting op transport van en naar de stations en een frequenter en kwalitatief hoogwaardig treinvervoer.

Wethouder Anne Koning gelooft in de mogelijkheden van Delft-Zuid als Stedenbaanstation: 'Het station ligt nu veel te verscholen. Het is geen uitnodigende en aantrekkelijke plek. En dat terwijl de mogelijkheden groot zijn: In de nabijheid van het station is ruimte voor woningen en kantoren. De fiets- en looproutes kunnen beter en het station kan een grotere rol spelen als openbaar vervoerknooppunt voor de zuidelijke wijken, de TU-wijk en Technopolis. De eerste schetsen van een vernieuwd stationsgebied liggen nu klaar voor het overleg. Deze laten goed zien hoe mooi het kan worden."

Behalve de aanleg van de fietsenstalplekken voorziet het plan in de verbetering van groen en verlichting, extra en nieuw ingerichte parkeerplaatsen aan de zuidzijde en een Kiss & Ride-voorziening. Er komt een groter verblijfsgebied voor fietsers en voetgangers en de routes naar het station verbeteren. De Vulcanusweg en Forensenweg worden met elkaar verbonden voor bussen en voor vrachtverkeer. Alleen vrachtauto's met bestemming de Vulcanusweg mogen van deze verbinding gebruik maken.

Het plan voor de vernieuwde stationsomgeving zal binnenkort met belanghebbenden worden besproken.

Noot voor de redactie (

Gemeente Delft