Gemeente Tilburg


                                        Nummer 
                                        09591GO 

                                        Datum 
                                        14 oktober 2009 

   Bomenkap Koggeplein 
   Donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober 
   Op het Koggeplein staan veel bomen. De iepen zijn indertijd geplant volgens een bepaald 
   ontwerp. De bomen zijn inmiddels behoorlijk gegroeid en er is geen evenwicht meer in 
   het groen. De bomen groeien bijvoorbeeld met de kruinen in elkaar. De bomen krijgen zo 
   geen kans om uit te groeien tot gezonde grote bomen. Bovendien komen er in de 
   groenvoorziening onder de bomen veel kale plekken voor. Bewoners hebben aangegeven 
   dat ze graag minder bomen willen en dat er ingegrepen moet worden. De gemeente heeft 
   daarom besloten om 29 iepen te kappen en zodoende meer groeiruimte voor het andere      Bezoekadres 
   groen te creëren. Inmiddels is hiervoor een kapvergunning afgegeven.             Stadhuisplein 130 

   Planning werkzaamheden                                    Postadres 
   De bomen worden gekapt op donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober.             Postbus 90157 
   Wilt u plaats maken voor de werkzaamheden door uw auto op die twee dagen ergens        5000 LL Tilburg 
   anders te parkeren? Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking.                 
                                                  Doorkiesnummer 
   Meer informatie                                        013 542 81 60 
   Hebt u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Leon van Haaren van     Faxnummer 
   de afdeling Beheer en Onderhoud van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via         
   telefoonnummer is 013 542 81 60. Zijn emailadres is leon.van.haaren@tilburg.nl.        
                                                  Gebiedsontwikkeling 
                                                  Gebiedsteams 
                                                  Vastgoed 
                                                  Ingenieursbureau 
                                                  Stedenbouw 
                                                  Handhaving 
                                                  Stadstoezicht 
                                                  Beheer & Onderhoud 
                                                  Middelen 


   Pagina 1 van 1 

---- --


                                       Nummer 
                                       09594GO 

                                       Datum 
                                       14 oktober 2009 
 Start tweede fase groot onderhoud Ringbaan West 
 Zondag 18 oktober ringbaan afgesloten van 14:00 tot 22:00 uur 
 De werkzaamheden aan de Ringbaan West die op 6 september zijn begonnen, lopen 
 volgens planning. Het gaat om werkzaamheden tussen het Burgemeester van de 
 Mortelplein en de Bredaseweg. 

 Tweede fase van start 
 De tweede fase gaat op zondag 18 oktober van start en duurt volgens planning tot en met 
 20 november. In de tweede fase van het groot onderhoud wordt gewerkt aan de zijde van 
 de Ringbaan West met de oneven huisnummers. Het gaat om de volgende werkzaamheden:        Bezoekadres 
    ·  Het aanbrengen van nieuw asfalt en nieuwe markering;                  Stadhuisplein 130 
    ·  Het vervangen van de aangrenzende bestrating in de middenberm, voet- en         
      fietspad;                                        Postadres 
    ·  Het vervangen van huis- en kolkaansluitingen van de riolering;             Postbus 90155 
   ·   Het vervangen van de lantaarnpalen en verkeersborden;                  5000 LH Tilburg 
    ·  Het maken van vrijliggende fietspaden op de kruising met het Burgemeester van de  
      Mortelplein;                                      Doorkiesnummer 
    ·  Het verplaatsen van de bushalte bij de GGD richting de Burgemeester Suijsstraat;    013 542 81 09 
    ·  Het realiseren van extra parkeerplaatsen (groenperkje hoek Burgemeester         Faxnummer 
      Suijsstraat en huisnummers 246 - 254);                          
    ·  Het realiseren van een extra fietsoversteek ter hoogte van de Korenbloemstraat;     
    ·  Het planten van een haag in de middenberm;                        
    ·  Het vervangen van gasleidingen.                             

 Na afronding van de werkzaamheden worden de tijdelijke doorsteken in de bestaande         
 middenberm ter hoogte van huisnummer 201 en 331 verwijderd. Dit gebeurt op maandag         
 23 november.                                           Gebiedsontwikkeling 
                                                  Gebiedsteams 
 Tijdelijke verkeersmaatregelen                                  Vastgoed 
                                                  Ingenieursbureau 
    De Ringbaan West is zondag 18 oktober van 14:00 tot 22:00 uur helemaal afgesloten      Stedenbouw 
    voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor fase 2;             Handhaving 
    Tijdens de werkzaamheden blijft er één rijbaan per rijrichting beschikbaar;         Stadstoezicht 
    Alle zijstraten, inclusief het Burgemeester v.d. Mortelplein, zijn niet bereikbaar voor   Beheer & Onderhoud 
    autoverkeer;                                         Middelen 
    Het is niet mogelijk om vanuit de Bredaseweg de Ringbaan West over te steken;         
    Er worden tijdelijke verkeerslichten opgesteld voor een veilige oversteek van fietsers     
    en voetgangers op de kruising Ringbaan West - Burgemeester v.d. Mortelplein en         
    Ringbaan West - Bredaseweg;                                  
    Op het fietspad waar niet gewerkt wordt, wordt tweerichtingsverkeer ingesteld;        
    Verkeersborden geven de omleidingen voor het verkeer aan;                         
    Op maandag 23 november wordt aan weerszijden van de Ringbaan West tijdelijk één 
    rijstrook afgesloten voor het verwijderen van de tijdelijke doorsteken. 

 Pagina 1 van 2 
   Mogelijke overlast 
   Ook in de tweede fase kan het zijn dat u overlast van de werkzaamheden ervaart, zoals: 
      ·  Hinder voor doorgaand verkeer; 
      ·  Aangrenzende woningen moeilijk bereikbaar; 
      ·  Parkeervakken aan de ringbaan niet beschikbaar; 
      ·  Mogelijk geluidsoverlast door aan- en afvoer van materialen en machines; 
      ·  Tijdens de werkzaamheden gelden er aangepaste routes voor hulpdiensten. 

    Omleidingen 6 september t/m 20 november (zie bijlage): 

    Bredaseweg richting Universiteit van Brabant, Rijen en Dongen: 
    Noordhoekring > Hart van Brabantlaan > Professor Cobbenhagenlaan > 
    Conservatoriumlaan 

    Verkeer richting GGD: 
    Van Limburg Stirumlaan > Oldebarneveltstraat > Burgemeester Damsstraat 

    Bredaseweg richting centrum: 
    Baroniebaan > Ringbaan West 

    Papiercontainer en duobak 
    Tijdens de werkzaamheden dient u uw container (papiercontainer en duobak) op een 
    andere locatie te zetten. De container moet wel buiten de wegafzetting staan en goed 
    bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft ongewijzigd. Het BAT verzoekt u 
    de containers zoveel mogelijk groepsgewijs aan te bieden. Bij voorbaat dank voor uw 
    medewerking. 

    Meer informatie 
    Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
    Gertjan Bax, toezichthouder werkzaamheden. Hij is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 
    uur bereikbaar via telefoonnummer 013 542 81 09. 


    Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan riolering, wegen, groen en 
    gemeentegebouwen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken op: 
    http://openbarewerken.tilburg.nl 
    Pagina 2 van 2 

---- --