Socialistische Partij Rotterdam

Buurt CheckUp Centrum: Balans is zoek tussen tekentafel en werkelijkheid

07-10-2009 * Het centrum is Cool met de Witte de Withstraat maar ook de Lijnbaanhoven en het Oude Westen zijn hot en dan is er nog het pittoreske Scheepvaartskwartier. Enkele bewoners uit deze wijken en buurten spraken elkaar en met de SP-raadsleden tijdens de Buurt Check- Up in het centrum, deze keer in Hotel Central naast het Oude Luxor.

Bewoners van de Lijnbaanhoven beten het spits af over hun flatwoningen aan de Lijnbaan, met hun groene perkjes, die gesloopt zouden moeten worden. Ze hebben, met hulp van de SP, het eerste plan van tafel gekregen in juni dit jaar. Ze worden nu als gesprekspartner wel wat serieuzer genomen al moeten ze daar veel moeite voor blijven doen. Hoe het tweede plan eruit gaat zien is nog niet duidelijk. In het eerste plan zouden de huidige bewoners weg moeten en zouden en zouden er extra garages komen en zouden de parkjes verdwijnen.

Er moet meer naar behoeft gebouwd worden. Nu wordt er alleen nog maar gemikt op twee keer modaal, dat geldt voor het hele centrum. Ook weten de bewoners dat cijfers van gemeentelijke diensten vaak gewoon niet kloppen: ze worden gebruikt om sloop- en bouwplannen te verkopen. Er moet een enquête gehouden worden over hoe Rotterdammer hun stad écht ervaren.

Een bewoner wist ook te vertellen dat ambtenaren vaak weinig binding met de stad hebben. Ambtenaren die werken voor Rottterdam zouden verplicht in Rotterdam moeten wonen. Bijvoorbeeld een beleidsmedewerker in de Centrumraad woont in Barendrecht, zo iemand weet niet wat er leeft in de stad, wijk en straat. Maar niet alleen ambtenaren, ook projectonwikkelaars hebben vaak geen idee hoe het is om te leven in Rotterdam. De balans is zoek tussen tekentafel en werkelijkheid.

Vaak werd er gesproken over bewonersparticpatie. Die is er wel zeker maar wordt in plaats van gefaciliteerd tegengewerkt door de (deel-) gemeente, bewust of onbewust. "Neem bijvoorbeeld het 'Groenjaar', een farce," volgens de bewoners. Het is helemaal van bovenaf verzonnen en niet vanaf onder, de bewoners. Wel worden er vergunningen uitgegeven voor zeer onnozele activiteiten zonder bezoekers op het Schouwburgplein: alleen de bewoners van de flats ''genieten'' ervan. De flatbewoners hebben extra last van de herrie, want hoe hoger je woont, hoe ijler en scheller het geluid. De bewoners hebben niets tegen festiviteiten en zijn er van bewust dat ze in het centrum wonen en dat daar geluidsoverlast bijhoort, maar echte klachten worden absoluut niet serieus genomen.

Tenslotte werd er gesproken over de Witte de Withstraat die weer langzaam verloedert, iedereen moet attent blijven dus. De hele buurt Cool moeten groener en kindvriendelijker en als het aan de bewoners en de opbouwwerkers ligt, dan kan dat ook: wat elders in de stad kan, kan hier ook.