Gemeente Oost-Gelre


Gemeente Oost Gelre
14 oktober 2009

-- Persbericht -

Ontwikkelingsstrategie Stadspark Grolse Weiden gereed Eerste informatiebord onthuld tijdens excursie voor raadsleden

In aansluiting op de Ruimtelijke Visie van stadspark de Grolse Weiden, die op 29 juni jl. is vastgesteld door het College van B&W, is er nu een voorstel voor de ontwikkelingsstrategie van het project ontwikkeld. Hierin wordt de vervolgaanpak voor de planvorming en uitvoering van het stadspark in Groenlo beschreven. Dit raadsvoorstel zal op 20 oktober behandeld worden in de Commissie Ruimte & Wonen en op 3 november in de raadsvergadering.

Uitvoering in fases
De ontwikkelingsstrategie van de Grolse Weiden is tot stand gekomen in nauw overleg met de Klankbordgroep Grolse Weiden. De uitvoering van het stadspark is opgedeeld in drie verschillende fases. De eerste fase van het project zal worden afgerond voor augustus 2010. Fase 1 omvat werkzaamheden waarmee op korte termijn kan worden gestart. Deze werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het opknappen van de Halve Maan, de aanleg van de Vestingparkzone langs de oever van de stadsgracht, het aanbrengen van de oude esrand en realisatie van een multifunctioneel evenementenveld. In de loop van 2010 zullen dus de eerste resultaten zichtbaar zijn voor de Groenlose bevolking.

Excursies en informatieborden
Op 14 oktober wordt er gestart met het plaatsen van informatieborden in de Grolse Weiden. Op de borden staat veel informatie over het plangebied en de toekomstige ontwikkelingen. Op 14 oktober is het eerste informatiebord onthuld door wethouder Frank en de voorzitter van de Klankbordgroep, René Bomers. Dit was tevens de aftrap voor de allereerste excursie door het gebied. René Bomers van de Klankbordgroep Grolse Weiden heeft raadsleden van de gemeente Oost Gelre meegenomen door het plangebied. Ook voor geïnteresseerden zal het mogelijk zijn om binnenkort deel te nemen aan een excursie door het gebied, begeleid door de Klankbordgroep. Houdt u daarom de komende weken de gemeentepagina's en de website in de gaten om te lezen wanneer u aan de excursies kunt deelnemen.

Vergadering bijwonen?
Het voorstel voor de ontwikkelingsstrategie van het project wordt behandeld in de Commissie Ruimte & Wonen en in de Gemeenteraad. Zowel de commissievergadering als de raadsvergadering is openbaar en u bent van harte welkom om deze bij te wonen. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De commissievergadering vindt plaats op 20 oktober in het gemeentehuis van Lichtenvoorde en de raadsvergadering op 3 november in zaal Reijrink te Lievelde. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de gemeente door een e-mail te sturen naar: stadspark@oostgelre.nl. Ook bij de leden van de Klankbordgroep Grolse Weiden kunt u uw vragen stellen. De contactgegevens van de klankbordgroepleden zijn te vinden via onze site www.oostgelre.nl, project Groenlo Vestingstad.

Noot aan de redactie
Vragen over de inhoud van dit persbericht kunt u stellen aan Marlies Ten Tije, afdeling Communicatie telefoon 0544 - 39 34 85.

---- --