Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Lastenverlichting door samenwerking EDI-circle, Intradis en ZET solutions Leverings- en facturenstroom steeds efficiënter

ZET solutions, EDI-Circle en Intradis gaan samenwerken op het gebied van het versturen en beheren van elektronische facturen en leveringsberichten. De vorm waarin wordt nader uitgewerkt. Dit maakten de organisaties vandaag bekend bij de start van de Landbouwvakbeurs in 's-Hertogenbosch. Met deze samenwerking wordt een gezamenlijke service gerealiseerd voor partijen in de agrarische sector, accountants en agribusiness, en daarmee wordt een belangrijke stap gezet in lastenverlichting voor leveranciers en klanten.

Kern van de diensten is het uitwisselen van digitale factuur- en leveringsberichten. De intentie is om hiervoor één platform te creëren, waardoor er kostenvoordelen worden gerealiseerd, maar bovenal ontstaat er duidelijkheid in de markt: leveranciers hoeven gegevens slechts één keer aan dit platform aan te leveren om ze vervolgens aan diverse afnemers door te kunnen leveren. Bovendien kunnen leveringsberichten en facturen via hetzelfde platform worden verzorgd. Dat betekent eenduidigheid, betere en snellere managementrapportages en geen onnodige investeringen. Bovendien versnelt samenwerking nieuwe ontwikkelingen.

EDI-Circle is een coöperatieve vereniging met als leden ABAB, Alfa Accountants, Countus en GIBO Groep. EDI circle is een berichtendienst die factuur- en leverberichten electronisch levert aan de aangesloten afnemers (o.a. accountants).

Intradis Data BV is de berichtendienst die o.a. het berichtenverkeer van ZET solutions verzorgt.

ZET solutions BV levert diensten op het gebied van veilig en gemakkelijk internetten (Z login) en levert een dienst (Z factuur) op het gebied van electronisch verzenden, ontvangen en beheren van facturen, met koppelingen naar betaalsystemen van banken, boekhoudsystemen en accountants.


---
Ingezonden persbericht