Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

14 oktober 2009

MSC-certificaat voor alle Nederlandse zeevis- en garnalenafslagen

Alle Nederlandse zeevis- en garnalenafslagen hebben tegelijkertijd het certificaat van de Marine Stewardship Council (1) ontvangen van SGS Nederland B.V., een onafhankelijk certificeringsbureau. Dit betekent, dat de Nederlandse afslagen gecertificeerd zijn om vis uit MSC gecertificeerde visserijen te veilen. Hiermee ondersteunen zij duurzame visserijpraktijken.

Visserijen kunnen het MSC-certificaat krijgen wanneer zij aan een onafhankelijk onderzoeksteam hebben aangetoond, dat de visserij niet bijdraagt aan overbevissing, dat eventuele schade aan het zeemilieu geminimaliseerd wordt en dat er een goed visserijbeheer is. Als een visserij MSC gecertificeerd is, mogen de producten alleen met het blauwe MSC-ecolabel worden aangeboden als iedere afzonderlijke schakel in de keten een MSC-certificering voor traceerbaarheid heeft ondergaan. Hierdoor kan vis met het MSC-ecolabel volledig worden teruggevoerd naar de gecertificeerde visserij, die deze vis ving.

Johan van Nieuwenhuijzen, directeur van het Nationaal Overleg Visafslagen (NOVA), zegt: "De Noordzeevisserij werkt hard aan duurzaamheid. Een aantal scholvissers is al MSC gecertificeerd, de garnalenvissers en een groep vissers die met staande netten op tong vissen, zitten in de MSC beoordeling. En ook de rest van de Noordzeevloot is bezig met de voorbereidingen voor de beoordelingen. Als wij niet gecertificeerd zouden zijn, zouden de gecertificeerde vangsten van onze aanvoerders uiteindelijk niet met het MSC-ecolabel bij de consument terecht kunnen komen. Juist de consument kan door vis met dit label te kopen vissers, die duurzaam werken, belonen. De leden van het NOVA willen, dat de gecertificeerde vangsten van onze aanvoerders in de markt beloond worden. Wij kunnen dit niet beter ondersteunen dan door ervoor te zorgen, dat ook wij de voorwaarden daarvoor scheppen."

Nathalie Steins, manager van MSC Nederland zegt: "De Noordzeevisserij, de natuurorganisaties en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben afgesproken, dat in 2012 alle Noordzeevisserijen in het MSC certificeringstraject zitten. NOVA bereidt zich voor op de toekomst en laat met deze certificering zien, dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen bij het uitvoeren van deze afspraken."

Einde