Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over het bericht 'Diplomaat VS op Curaçao spoorloos'

14 oktober 2009

Antwoorden van de staatssecretaris op kamervragen van het lid Brinkman (PVV) over het bericht 'Diplomaat VS op Curaçao spoorloos'. Ingezonden op 6 oktober 2009 met kenmerk 2009Z18084.

2009Z18084 Vragen van het lid Brinkman (PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht "Diplomaat VS op Curaçao spoorloos". (Ingezonden 6 oktober 2009)
1 Bent u op de hoogte van het bericht "Diplomaat VS op Curaçao spoorloos"? 1) Antwoord vraag 1: Ja.
2 Is het waar dat vijf Amerikaanse agenten van de FBI als onderzoeksleiders zijn ingevlogen?
3 Zo ja, op welke juridische basis hebben deze vijf agenten de leiding van een onderzoek op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden?
4 Deelt u de mening dat Nederland de leiders voor dit rechercheonderzoek zou moeten leveren en dat de FBI hierbij goed zou kunnen assisteren? Zo ja, hoe gaat u dit initiëren? Antwoord vraag 2, 3 en 4: Er is vrijwel direct nadat bekend werd dat de Vice Consul van de Verenigde Staten op Curaçao vermist werd, een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingesteld onder de eindverantwoordelijkheid van de Procureur Generaal van de Nederlandse Antillen. Er is een team samengesteld uit functionarissen van het Korps Politie Curaçao en het Recherche Samenwerkingsteam die werken in een twinningrelatie. De onderzoeksleiding ligt heel nadrukkelijk bij het Korps Politie Curaçao en het Recherche Samenwerkingsteam. Er zijn op dit moment een agent van de Amerikaanse FBI en een agent van de State Department als liaisonofficers aan het onderzoeksteam toegevoegd. Deze functionarissen worden volledig geïnformeerd door de onderzoeksleiding, en onderhouden de contacten met het personeel van het Amerikaanse consulaat op Curaçao.
5 Op welke wijze verleent Nederland, naast het Nederlands Forensisch Instituut, op dit moment assistentie aan dit onderzoek? Is er behoefte aan meer assistentie? Antwoord vraag 5: Het Nederlands Forensisch Instituut heeft ondersteuning geleverd binnen de TGOconstructie in de vorm van forensische expertise. Binnen 24 uur na de start van het TGO is de hulp ingeroepen van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LFTO). Deze waren binnen 24 uur op Curaçao met 2 hondengeleiders, 4 (lijk)honden, 2 forensisch experts en een teamleider. De sporen die onderzocht moesten worden zijn via het LTFO naar het Nederlands Forensisch Instituut verzonden. Daarnaast leverden de Nederlandse Marine bijstand in de vorm van duikers en materieel terwijl de Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba een bijdrage leverde aan de zoekacties. In het geval dat er meer assistentie nodig is, zal deze eveneens via de TGO-constructie kunnen worden gevraagd.
1) www.telegraaf.nl, 4 oktober 2009