Politie Brabant Zuid-Oost

Politie Eindhoven houdt actiedag

Eindhoven, 14-10-2009 o Dinsdag 13 oktober hebben de zeven Eindhovense politie-afdelingen een gezamenlijke actiedag gehouden. Zo'n 200 medewerkers waren deze dag in touw.

Samenwerking

Er werd samengewerkt met externe partners als de gemeente Eindhoven, de Douane, Openbaar Ministerie, Eindhovense scholen en de Belastingdienst. De actiedag was niet gericht op het uitschrijven van bekeuringen, maar om zaken aan te pakken waar met name de burger in Eindhoven last van heeft. Zo zijn er die dag onder andere acties gehouden op het gebied van woninginbraken, diefstallen uit auto's en drugsoverlast.

Resultaten

Er werden dinsdag diverse projecten gedraaid.

School en veiligheid

In het kader van veiligheid op school zijn er op drie middelbare scholen in Eindhoven controles gehouden. Bij een school aan de Sterrenlaan en een school aan de Van Wassenhovestraat werden lockers van leerlingen gecontroleerd op verboden goederen. Op de Sterrenlaan werden geen verboden goederen aangetroffen in de geopende lockers. Bij de school aan de Van Wassenhovestraat werd in een van de lockers een rotje (vuurwerk) aangetroffen. Tegen de leerling is proces-verbaal opgemaakt.

Op beide scholen werd ook een voertuigencontrole gehouden. Gekeken werd of bromfietsen en fietsen van diefstal afkomstig waren en of de benodigde papieren in orde waren. Aan de Sterrenlaan troffen agenten een bromfiets aan die mogelijk van diefstal afkomstig is en was een bestuurder van een bromfiets niet in het bezit van een rijbewijs, zijn bromfiets was ook niet verzekerd. Op de Van Wassenhovestaat werden eveneens alle voertuigen gecontroleerd. Deze waren allemaal in orde. Op een school aan de Avignonlaan werden ook voertuigen gecontroleerd. Daar werden een gestolen bromfiets, vijf bromfietsen zonder kentekenbewijs, twee bromfietsbestuurders zonder rijbewijs en een bestuurder zonder geldig kentekenbewijs en rijbewijs aangetroffen. Tegen de eigenaren/bestuurders is proces-verbaal opgemaakt.

Spijbelen

Er werd ook gecontroleerd op ongeoorloofd afwezig zijn van leerlingen. De actie werd uitgevoerd onder leiding van leerplichtambtenaren. Er werden 23 jongeren gecontroleerd, daarvan waren er vijf ongeoorloofd afwezig van school. De school en de ouders werden geïnformeerd.

Drugsactie

Eindhoven heeft evenals andere grote steden last van drugsgebruikers en dealers. Met name buurtbewoners en winkeliers ondervinden overlast. Dinsdagavond werd er daarom een drugsactie gehouden in de binnenstad en de omgeving van de Woenselse markt. In totaal werden dertien verdachten aangehouden voor het kopen en gebruiken van verdovende middelen. Een van de verdachten werd aangehouden omdat hij probeerde een fiets te stelen. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau. Tegen hen is proces-verbaal opgemaakt. Na verhoor konden zij het politiebureau verlaten. Dossier zal worden opgemaakt en verstuurd worden aan de Officier van Justitie.

Woninginbraken

In de donkere maanden slaat de inbreker graag zijn slag in de vroege avonduren. De meeste inbraken vinden plaats tussen 18.00 en 24.00 uur. Inbrekers letten op de afwezigheid van de bewoners. Bij het invallen van de duisternis is dat voor hen makkelijk waarneembaar. De politie ging dinsdagavond, kijkend als inbreker, op pad. Bewoners van woningen waar een inbraakgevoelige situatie werd ontdekt kregen een brief met enkele tips in de brievenbus. Indien de bewoners aanwezig waren werden zij direct aangesproken door mensen van de politie en Stadstoezicht. Er werd gecontroleerd bij bewoners die bij de politie middels een vakantiekaart hadden aangeven op vakantie te zijn en in enkele woonwijken. Er werden in totaal ruim 150 woningen gecontroleerd.

Openstaande boetes en Vonnissen

Een aantal agenten ging op pad om openstaande boetes te innen en verdachten die nog dagen hechtenis open hadden staan aan te houden. Er werden vier verdachten aangehouden. Zij hadden in totaal nog 280 dagen hechtenis uit te zitten. En er werd voor ongeveer 350 euro aan boetes geïnd.

Auto-inbraken

Op het gebied van auto-inbraken werden er twee afzonderlijke acties uitgevoerd. Een preventieve actie. Agenten en medewerkers van Stadstoezicht gingen op pad om auto's te controleren op inbraak gevoeligheid. Ongeveer twintig eigenaren van auto's waarin spullen zichtbaar werden aangetroffen werden getraceerd en verzocht naar hun auto te komen. Zij kregen daar uitleg over het project, tips om auto-inbraak te voorkomen en ontvingen een flyer met daarop wat tips. Bij een zelfde aantal auto's lukte het niet om de eigenaar ter plaatse te krijgen. Zij ontvangen een brief met daarin dezelfde informatie. Er werden enkele honderden flyers uitgereikt.

Daarnaast werden er drie lokauto's ingezet om auto-inbrekers op heterdaad te betrappen. Helaas leverde deze actie geen aanhoudingen op.

Wijkgerichte aanpak

Deze controle was gericht op bezitters van opvallende grote personenauto,s mensen adviseren over verkeersveiligheid, overlast van jeugd, het uitdragen van een positief signaal naar burgers en het samenwerken met externe partners (Douane en Belastingdienst). De controles vonden plaats in Tongelre, Drentsdorp en in de omgeving van de Beukenlaan. Er werden bij deze actie een aantal bekeuringen uitgeschreven:

11 x voor het niet dragen van een gordel

2 x niet bij hebben van een identiteitsbewijs

4 x voor niet handsfree bellen


1 x geen juiste verlichting van de auto


2 x gevaarlijk verkeersgedrag

5 x rood licht verbaal


1 x niet voeren van een juiste kentekenplaat

Resultaten Belastingdienst :

Vier belastingschuldigen mochten met het in beslaggenomen voertuig doorrijden. Drie keer werd beslag gelegd op het voertuig en het voertuig is tevens afgevoerd. In totaal werd ongeveer 578,- euro geïnd aan belastingschulden.

Resultaten Douane:

Er werden zes waarschuwingen gegeven aan bestuurders voor de BPM. Tevens is er op rode diesel gecontroleerd, er werd geen rode diesel aangetroffen.

Preventiecontroles bij bedrijven

Bij een aantal bedrijven in Eindhoven zijn preventieve controles gehouden. Bij deze controles wordt gecontroleerd of het bedrijf hun registers in orde hebben. Er werden vijf bedrijven gecontroleerd. Bij een fietsenhandelaar in het centrum van Eindhoven werden ruim 500 fietsen aangetroffen die niet op een juiste manier geregistreerd waren. De politie heeft een onderzoek ingesteld om te bekijken of de fietsen afkomstig zijn van diefstal of heling. Een man die in de zaak aan het werk was is aangehouden voor verhoor.