Port of Rotterdam

René de Vries nieuwe (Rijks)havenmeester Rotterdam

14-10-2009

René de Vries (49) is per 1 maart 2010 benoemd tot (Rijks)havenmeester van Rotterdam. Op die datum gaat de huidige havenmeester Jaap Lems met pensioen. De haven van Rotterdam is geen onbekend terrein voor De Vries. Hij begon zijn loopbaan bij het Havenbedrijf in 1982 als matroos op een van de patrouillevaartuigen. In de loop van de jaren klom hij op tot zijn huidige functie als manager van de afdeling Verkeersplanning & Operaties, een afdeling met 220 medewerkers.

De (Rijks)havenmeester is verantwoordelijk voor het vlot, veilig, schoon en beveiligd afwikkelen van het scheepvaartverkeer in de Rotterdamse haven. Onder zijn leiding werken zo'n 570 mensen onder andere in verkeerscentrales, het Havencoördinatiecentrum, bruggen en sluizen, op patrouillevaartuigen en als inspecteur aan boord van bezoekende schepen. Dat werk gebeurt voor een groot deel in continudiensten. De (Rijks)havenmeester maakt enerzijds onderdeel uit van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en legt anderzijds voor zijn publieke taken verantwoording af aan het college van B&W en aan de minister van Verkeer en Waterstaat.De havenmeester is tevens port security officer en maakt deel uit van de veiligheidsstaf van Rotterdam.

In goed overleg met de gemeente Rotterdam en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is het Havenbedrijf dit voorjaar op zoek gegaan naar een nieuwe (Rijks)havenmeester. Na een uitvoerige in- en externe selectieprocedure viel de keuze op René de Vries door zijn combinatie van ervaring, kennis en persoonlijkheid.

Tot 1 maart 2010 blijft de huidige (Rijks)havenmeester op zijn post. Dan gaat Jaap Lems met pensioen. Lems is sinds 1989 Havenmeester van Rotterdam. Hij zag de haven in de afgelopen periode aanzienlijk drukker, veiliger en schoner worden.