Tweede Kamer der Staten Generaal

Samenstelling en onderzoeksopdracht commissie Prinsjesdagstukken

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft op woensdag 14 oktober 2009 de samenstelling en onderzoeksopdracht van de Commissie Prinsjesdagstukken ter kennis van de Tweede Kamer gebracht.

De Commissie Prinsjesdagstukken is als volgt samengesteld:


- prof. mr. J.L. de Wijkerslooth, voorzitter


- mevrouw dr. E. Borst-Eilers


- mr. W.H. de Beaufort

Het Presidium heeft in zijn vergadering van heden kennis genomen van een brief van de commissie Prinsjesdagstukken d.d. 13 oktober jl. en het bij deze brief gevoegde voorstel van de commissie voor nadere uitwerking van de onderzoeksopdracht van het Presidium aan deze commissie aangaande het uitlekken van de stukken voor Prinsjesdag.

Het Presidium heeft met veel waardering ingestemd met het voorstel. Dit betekent dat het Presidium de commissie heeft verzocht om de opdracht conform het voorstel uit te voeren.

Op verzoek van de commissie wordt het onderzoeksvoorstel integraal extern bekend gemaakt.

De commissie streeft er naar om uiterlijk half december 2009 haar rapport aan het Presidium te kunnen aanbieden.