Ingezonden persbericht

DEN HAAG, DONDERDAG 1 OKTOBER 2009

INTERNATIONAAL LITERATUURFESTIVAL DEN HAAG - THE HAGUE INTERNATIONAL LITERATURE FESTIVAL

Tijdens Winternachten 2010 draait het allemaal om regels.

Het spel van de regels

affichebeeld 2010 - foto Simon Warmer
De vijftiende edite van Winternachten zal plaatsvinden van donderdag 14 t/m zondag 17 januari 2010 in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag.
Tijdens het festival ontmoeten schrijvers, denkers en dichters met uiteenlopende culturele achtergronden elkaar. Onder anderen Antjie Krog (Zuid-Afrika) zal in januari in Den Haag aanwezig zijn. Zij opent het festival met de jaarlijkse Winternachtenlezing. Na de lezing gaat zij in gesprek met Yiyun Li (China) en Tarun Tejpal (India). Fouad Laroui zal als gespreksleider optreden. Onderwerp van de lezing is de vraag of universele regels zoals de Universele verklaring voor de rechten van de mens nog wel overeind staan. Of wordt het tijd om de verklaring te herformuleren met nieuwe machthebbers als China en India op de voorste rij?

Thema
Schrijvers staan er sinds jaar en dag om bekend geen warme verstandhouding met regels te onderhouden. Ze hebben de neiging regels enthousiast aan hun laars te lappen, regels te herschrijven en daarmee taboes te doorbreken. Nu klinkt alom een roep om nieuwe regels. Niet alleen de crisis bij de banken en de groeiende invloed van nieuwe economieën liggen daaraan ten grondslag. Ook schijnbare kleinigheden als twijfel omtrent omgangsvormen die stuklopen omdat ze niet meer voldoen in een multiculturele global-village, spelen in dat proces een rol. Wat nu?
Is het tijd voor landen als Nederland om, na een halve eeuw vooral persoonlijke vrijheden en individualiteit te hebben nagejaagd, nieuwe gedragsregels op te stellen? En kunnen schrijvers een bijdrage leveren aan de zoektocht naar nieuwe regels of blijft het de taak van literatuur om met regels te spelen, ze ter discussie te stellen en ze te doorbreken?
In het kader van deze vragen gaat Winternachten vrijdagavond op zoek naar de Gouden Regel en stelt het festival op zaterdagavond Literatuur & Chaos centraal.
Namen van andere genodigde auteurs uit binnen- en buitenland worden binnenkort bekendgemaakt. Het volledige programma zal in november bekend zijn.

http://www.winternachten.nl/winternachten/persberichtarchief.php?persbericht_id=0058

Noot voor de redactie,