PvdA Amsterdam

Partij van de Arbeid

Emancipatie in de wijk


Datum: Woensdag 14 Oktober '09

Tijd: 20.00u - 22.00u

Locatie: raadszaal Stadsdeel Zuideramstel

Info: Marijn van Ballegooijen

Tel: 06 1880 9839

Op woensdag 14 oktober houden we de discussieavond "Emancipatie in de wijk". Een avond over werken aan emancipatie in Zuideramstel. Met in de hoofdrol de diverse bewonersgroepen die werken aan emancipatie van gehandicapten, ouderen, migranten, vrouwen en homo's.

Wethouder Freek Ossel geeft een slotwoord.

Emancipatie gebeurt niet vanzelf. Daar moet je aan werken. En dat kan de overheid niet alleen. Actieve groepen van bewoners die voor elkaar opkomen zijn voor emancipatie de onmisbare basis. We hebben daarom sterke bewonersgroepen nodig. In zuideramstel is er gelukkig een aantal. Bewoners die werken zonder beloning. Sociale banden en idealen houden de groepen bij elkaar.

Deze groepen zien veel op zich af komen. Grootstedelijk, zoals de nieuwe WMO cliënten-platformen, of het politieke klimaat, dat voor migranten harder lijkt te worden. Maar ook lokaal: zijn er genoeg leden te vinden om het werk voort te zetten, is er betaalbare ruimte in de buurt om bij elkaar te komen? De bewoners aan het woord dus. We discussieren om emancipatie in zuideramstel in beeld te brengen en om te leren hoe we kunnen zorgen voor sterke bewonersgroepen.

Met medewerking van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Adviesraad Zuideramstel, de Ouderen Adviesraad Zuideramstel, de homogroep Buitenveldert, de turkse werkgroep Aktief, de marokkaanse werkgroep de Gouden Rivier en de vrouwengroep i.o. en GroenLinks

Woensdag 14 oktober
20.00 - 22.00 uur (zaal open 19.30 uur)
de raadszaal van
stadsdeelkantoor Zuideramstel
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam