Fortis Bank

Published: 17:45 CEST 28-04-2010 /Source: FORTIS /XBRU: TICKER FORA /ISIN: BE0003801181 Beslissingen van de Algemene Vergadering van Aandeel-houders van Fortis SA/NV in Brussel op 28 april 2010.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV, hebben de aandeelhouders alle voorstellen die door de Raad van Bestuur zijn voorgelegd goedgekeurd met uitzondering van een punt.

Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal in Brussel bedroeg 17,66%.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft, voor het boekjaar 2009, de goedkeuring gegeven voor de statutaire jaarrekening, de vaststelling van een bruto-dividend van 8 eurocent per Fortis Unit, het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en de leden van het Group Executive Committee, evenals de bezoldiging van de niet uitvoerende leden van de Raad van Bestuur van Fortis SA/NV.

De vergadering heeft vervolgens de benoeming van de heer Bart De Smet als uitvoerend bestuurder en die van mevrouw Bridget McIntyre en mevrouw Belén Romana als niet uitvoerend bestuurders, tot na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2013, goedgekeurd. Het voorstel tot benoeming van mevrouw Bridget McIntyre en mevrouw Belén Romana als niet uitvoerend bestuurders zal eveneens ter stemming worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis N.V. in Utrecht op 29 april 2010.

De andere punten op de agenda zijn eveneens door de vergadering goedgekeurd, met name de naamswijziging in "Ageas SA/NV" en het verplaatsen van de zetel van de maatschappij naar iedere andere plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij besluit van de Raad van Bestuur.

Ten slotte is het voorstel tot het verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het boekjaar 2009 goedgekeurd.

Alleen het punt 8.2.3 is verworpen : voorstel om de Raad van Bestuur te machtigen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van hoogstens EUR 168.000.000 om aandelen uit te geven met als doel de verplichting om de hoofdsom van de Redeemable Perpetual Cumulative Coupon Debt Securities uitgegeven door Fortis Bank nv-sa in september 2001 terug te betalen, na te komen en om bijgevolg het niet gebruikte saldo van het toegestaan kapitaal.

Fortis is een internationale verzekeringsmaatschappij die op ruim 180 jaar vakkennis en ervaring kan terugblikken. Als één van de 20 grootste Europese verzekeraars, heeft Fortis ervoor gekozen om zich toe te spitsen op Europa en Azië, twee regio's die samen het grootste aandeel in de wereldwijde verzekeringsmarkt opeisen. In België is de maatschappij via AG Insurance de onbetwistbare marktleider voor zowel individuele levensverzekeringen als Employee Benefits, en ook één van de topspelers in Niet-Leven. Internationaal gezien is Fortis nadrukkelijk aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, als derde grootste verzekeraar voor privé voertuigen. De maatschappij heeft verder dochterondernemingen in Frankrijk, Duitsland, Turkije, Oekraïne en Hongkong. Daarnaast onderscheidt Fortis zich door de ontwikkeling van partnerships met belangrijke distributeurs in Luxemburg, Italië, Portugal, China, Maleisië, India en Thailand. Fortis telt meer dan 11.000 werknemers en int jaarlijks ongevee r 16 miljard euro verzekeringspremies.

De activa van Fortis omvatten een deelname van 75% in AG Insurance, 100% van Fortis Insurance International, een belang van 45% in Royal Park Investments en financiële activa en passiva van verschillende andere financieringsvehikels.