Vlaamse Overheid

Luchthaven - bouw viaduct: tijdelijke weg langs Luchthavenlaan (N211)

De Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven - bouw viaduct: tijdelijke weg langs Luchthavenlaan (N211)

Vlaamse overheid

vrijdag 30 juli 2010

Op 14 augustus start een nieuwe fase in de Noordelijke Ontsluiting van de Luchthaven van Zaventem. Opdat het Agentschap Wegen en Verkeer het nieuwe viaduct boven de Luchthavenlaan kan bouwen, zal het verkeer op de Luchthavenlaan (N211) tijdens de bouw van het viaduct (14 augustus tot september 2011) een tijdelijke, parallelle weg naast de Haachtsesteenweg en de Luchthavenlaan gebruiken. De tijdelijke weg zal dezelfde capaciteit als de Luchthavenlaan en de Haachtsesteenweg (twee maal twee rijstroken) hebben. Op die manier zal de hinder voor het verkeer beperkt blijven.
Tegelijk met de aanleg van het viaduct krijgt het op- en afrittencomplex `Vilvoorde Cargo' (nr. 12) er een nieuwe op- en afrit bij voor het verkeer in de richting van Antwerpen.

Bijlagen
PDF met visualisaties en overzicht- en situeringsplannen

Omleidingen
De tijdelijke weg naar de Luchthavenlaan wordt in dienst genomen op 14 augustus. Die dag zal het verkeer op de Haachtsesteenweg (N21) tijdelijk omgeleid worden. De Leuvensesteenweg en de Machelsesteenweg zullen tijdens de gehele duur van de werkzaamheden afgesloten worden van de Luchthavenlaan. Het verkeer zal omgeleid worden via de Machelsesteenweg, de Steenwagenstraat, de Stationslaan en de Haachtsesteenweg. Ook het fietsverkeer zal tijdens de bouw van het viaduct omgeleid worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in augustus uitgebreid communiceren over alle omleidingen.

Viaduct
De bestaande brug over de E19, die momenteel een onderhoud krijgt, zal verbonden zijn met de nieuwe viaduct. In de toekomst zullen weggebruikers die uit Vilvoorde komen ofwel het viaduct kunnen nemen om naar Brucargo te rijden, ofwel zullen ze naast de viaduct rijden om de Haachtsesteenweg of een van de opritten van de E19 te nemen.

Het verkeer dat van de ring om Brussel komt en de afrit `Vilvoorde cargo' (nr. 12) van de E19 neemt, zal daar moeten kiezen tussen `Brucargo' en `Diegem/Vilvoorde'. Het verkeer met als bestemming Brucargo zal dan op het viaduct aantakken, terwijl het verkeer met als bestemming Diegem en Vilvoorde naar het kruispunt van de Luchthavenlaan en de Haachtsesteenweg geleid zal worden.

Nieuwe dubbele oprit richting Antwerpen Ook de nieuwe oprit in de richting van Antwerpen zal twee `verdiepingen' hebben: een die aantakt op het viaduct (voor het verkeer vanuit Brucargo) en een voor het verkeer dat vanuit Diegem komt.

Lokaal verkeer
Na de aanleg van het viaduct zal het verkeer dat uit de Machelsesteenweg en de Leuvensesteenweg komt enkel rechtsaf kunnen gaan in de richting van de opritten van de E19. Ze zullen de Luchthavenlaan voortaan dus niet meer kunnen oversteken, wat de veiligheid en de vlotheid van het verkeer ten goede zal komen.

Veiliger en vlotter verkeer
Door de aanleg van het nieuwe viaduct, zal het zware vrachtverkeer dat naar Brucargo rijdt (of van Brucargo komt) niet meer tussen het personenverkeer op de Luchthavenlaan hoeven te rijden. Na de aanleg van de fietsbrug over de E19 en de aanleg van een nieuwe lus aan het op- en afrittencomplex van de E19 (waardoor het verkeer de Luchthavenlaan niet meer kruist), is dit een nieuwe stap in de richting van een veilig verkeersknooppunt. Alle vernieuwingen zullen ook de doorstroming van het verkeer verbeteren.

Planning
De aanleg van de nieuwe opritten is al begonnen en zal volgens de huidige planning beëindigd zijn tegen maart 2011. Het viaduct en de nieuwe opritten zullen in dienst genomen worden in augustus 2011. In januari 2011 start de aannemer met de aanleg van de nieuwe fietstunnel onder de Luchthavenlaan. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden in hun geheel tegen februari 2012 beëindigd zijn.