Vlaamse Overheid

Haachtsesteenweg (N21) omgeleid

Bouw viaduct Machelen: verkeer Haachtsesteenweg (N21) omgeleid

Vlaamse overheid

maandag 9 augustus 2010

Op zaterdag 14 augustus vindt op de Luchthavenlaan (N211) een grote omschakeling plaats naar een tijdelijke verkeerssituatie, die in voege zal blijven tot het nieuwe viaduct over de Luchthavenlaan is aangelegd (in september 2011). Het verkeer op de Haachtsesteenweg (N21) zal tijdens de omschakeling vanaf 5:00 uur gedurende acht uur lang omgeleid worden via Brucargo. De politie zal tijdens de omschakeling het verkeer op de kruispunten begeleiden, om de veiligheid en de vlotheid van het verkeer te verzekeren. Na de omschakeling zal het verkeer op de Haachtsesteenweg en de Luchthavenlaan een tijdelijke parallelweg gebruiken. De tijdelijke weg zal dezelfde capaciteit als de Haachtsesteenweg en de Luchthavenlaan (twee maal twee rijstroken) hebben. Op die manier blijft de hinder voor het verkeer beperkt.

Omleiding tijdens de omschakeling
Tijdens de omschakeling zal het verkeer omgeleid worden via de Bataviastraat, Brucargo en de toegang naar Brucargo recht tegenover de Stationsstraat. De omleiding zal volgens de planning acht uur in voege blijven.

Omleidingen tijdens de aanleg van het viaduct De Machelsesteenweg en de Leuvensesteenweg zullen afgesloten zijn van de Luchthavenlaan. Dat verkeer zal omgeleid worden via de Machelsesteenweg, de Steenwagenstraat, de Stationslaan en de Haachtsesteenweg. Ook het fietsverkeer zal omgeleid worden, deels via Brucargo en deels via de nieuwe fietsroute van de Noordelijke Ontsluiting.