Landschap Noord-Holland

Persbericht

Heiloo, 5 augustus 2010

Gratis vogelkijkdag bij Waterberging Twisk
Bekijk de bijzondere vogels door onze telescopen!

Landschap Noord-Holland organiseert in samenwerking met KNNV Hoorn een vogelkijkdag bij Waterberging Twisk op zaterdag 14 augustus van 10.00 -15.00 uur. Het is een prachtige gelegenheid om een kijkje in de natuur te nemen. Er staan specialisten klaar met telescopen en verrekijkers die u wijzen op bijzondere vogelsoorten. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden en aanmelden is niet nodig.

De open dag is bij Waterberging Twisk is inmiddels een goede traditie. Omdat het een erg drassig natuurgebied is, trekt het vogels enorm aan. De vogeltrek is begonnen en op reis van het hoge noorden naar het zonnige zuiden hebben ze onderweg plekken nodig om uit te rusten en bij te tanken. Tussen grote groepen grauwe ganzen, wilde eenden en kieviten gaan we op zoek naar minder alledaagse soorten. Er is bijvoorbeeld kans op kemphaan, bosruiter, groenpootruiter en krombekstrandloper. Grote aantallen vogels trekken altijd roofvogels aan. Ze zijn op zoek naar prooi en wie weet is hier iets te halen. We gaan de lucht afzoeken naar een cirkelende buizerd, bruine kiekendief, sperwer of torenvalk. Ook kinderen kunnen op deze dag op een leuke manier kennis maken met de wondere wereld van de vogels!

Waar moet u zijn?
U rijdt u vanaf Lambertschaag in oostelijke richting over de N239. Ga direct na de waterberging rechtsaf de Noorderweg in. Na enkele honderden meters vindt u aan uw rechterhand het fietspad met parkeerplaats. Parkeer hier uw auto en volg het fietspad tot u ons vindt. Eventueel kunt u ook parkeren aan het einde van de doodlopende weg direct na de grasdrogerij van Lambertschaag. We treffen u graag bij het infobord op het fietspad aan de zuidkant van het terrein. In de Waterberging Twisk zijn regelmatig lepelaars te zien. Foto Ger Tik.
Noot voor redacties