Gemeente Harenkarspel


Fietsbrug voor veilige verbinding Remmerdel

Om een gevaarlijke verkeerssituatie weg te nemen geeft gemeente Harenkarspel opdracht voor aanleg van een fietsbrug in Tuitjenhorn. Het is de brug in het fietspad nabij de Corona in Tuitjenhorn. Met de komst van deze fietsbrug hoeven wandelaars en fietsers niet meer het naast gelegen Noorderlicht over, waar autoverkeer raast.

Langs het Noorderlicht loopt sinds kort een fietspad. Dit fietspad vormt de verbinding tussen de Corona in Tuitjenhorn en de Remmerdel in Warmenhuizen. Dit fietspad is onlangs aangelegd, speciaal om een verkeersveilige route voor leerlingen van de openbare school aan de Remmerdel te maken. Echter, het fietspad was nog niet compleet. Een fietsbrug moest er nog komen over water, nabij de Corona. De brug lag al naast de sloot, maar moest wachten op een vrijstellings- en bouwprocedure. Er werd met name gewacht op een uitspraak van de rechter tegen een bezwaar (verzoek om voorlopige voorziening). De rechter heeft dit verzoek om een voorlopige voorziening wat betreft de brug afgewezen. De brug wordt nu gelegd.

Op 16 augustus eindigt de bouwvak en krijgt de aannemer als eerste de opdracht om de brug te plaatsen. Zodoende ligt de brug er als op 23 augustus het schoolseizoen weer begint.Gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600