Ingezonden persberichtGrachtenfestival en Kunst & Cultuur Drenthe starten pilot 'Windkracht 12'

Unieke serie concerten in Theater Carré tijdens Grachtenfestival 2010

Het Grachtenfestival en Kunst & Cultuur Drenthe gaan samenwerken. Dit jaar vindt er tijdens het festival een pilot plaats in de vorm van een serie van twaalf concerten onder de titel Windkracht 12. Intentie is de realisering van een jaarlijkse concertserie vanaf 2011, waarin verschillende musici uit een bepaald gewest (opgebouwd uit drie provincies) concerten verzorgen.

Dit jaar vinden zeven concerten plaats in een nieuwe unieke locatie, de Pouwfoyer van Koninklijk Theater Carré. Na ieder concert krijgen bezoekers de kans om te lunchen in het Theaterrestaurant Oscar's met uitzicht over Amsterdam. De overige vijf concerten vinden plaats op locaties langs het IJ en in de binnenstad van Amsterdam.

Volgens het Grachtenfestival en Kunst & Cultuur Drenthe is de samenwerking voor veel partijen interessant. De provincies kunnen getalenteerde en gerenommeerde musici een bijzonder podium bieden in de hoofdstad. Er ontstaan samenwerkingskansen voor kunstinstellingen, kunstproducenten en musici, maar ook voor bedrijven en overheden. Cultuur en economie kunnen hand in hand gaan. Daarnaast tonen provincies hun verbintenis met de hoofdstad. Anderzijds krijgt het Grachtenfestival door de samenwerking meer mogelijkheden om zichzelf en de musici te profileren en biedt het kansen om een verdergaande samenwerking te onderzoeken. Dit sluit aan op de doelstelling die het Grachtenfestival sinds jaar en dag nastreeft: het bieden van een podium aan (jong) Nederlands muzikaal talent.

Na het festival, dat plaatsvindt van 14 tot en met 22 augustus, wordt door beide partijen gekeken of er een langdurige samenwerking wordt aangegaan en er jaarlijks een concertserie gaat plaatsvinden.

www.grachtenfestival.nl www.kcdr.nl

----------

Samenwerking Concertserie
Het idee voor de samenwerking is van Johan de Noord, directeur van Kunst & Cultuur Drenthe en ontstond toen eind 2009 het festival dreigde te stoppen wegens het terugtreden van enkele sponsoren. Hoewel het Grachtenfestival dit jaar een doorstart kan maken, is het budget beperkter dan vorig jaar. Om de doorstart niet tot dit jaar te beperken is een dergelijke meerjarige samenwerking zeer wenselijk. Bovenal biedt het een waardevolle aanvulling op de programmering omdat het festival zich hiermee nog meer landelijk op de kaart zet, zegt Lidy klein Gunnewiek, directeur van het Grachtenfestival. Met deze programmering wordt een extra en unieke vorm van samenwerking gerealiseerd.

Grachtenfestival
Het Amsterdamse Grachtenfestival is het jaarlijks terugkerende muziekfestival waarvan uitvoeringen van (klassieke) muziek op bijzondere locaties in de binnenstad van Amsterdam de basis vormen. Elk jaar worden nieuwe speellocaties toegevoegd die zich onderscheiden door bijzondere of monumentale architectonische en cultuurhistorische waarde. Het festival markeert ieder jaar de opening van het klassieke muziekseizoen en vindt in 2010 plaats van 14 tot en met 22 augustus. Het thema voor dit jaar is "OnderStroom" en dient als inspiratiebron voor de musici en kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

----------

Noot voor de redactie,

Ingezonden persbericht