International Taoist Tai Chi Society wordt 40 jaar


Gezondheid Verbeteren, Anderen Helpen, en Culturele Uitwisseling

DEN HAAG, 20100729 -- Dit jaar is de 40e verjaardag van de International Taoist Tai Chi Society, de grootste non-profit Tai Chi organisatie ter wereld. In 1970 opgericht door wijlen Meester Moy Lin-shin, een Taoïstische monnik die vanuit Hong Kong naar Canada immigreerde, telt de organisatie nu meer dan 40.000 leden in 26 landen. Om deze belangrijke verjaardag te vieren zullen duizenden leden over de hele wereld gelijktijdig de 108 bewegingen van de Tai Chi set van de Society uitvoeren op 14 augustus om 14.00 uur Greenwich time. In Nederland zal dit om 16.00 uur zijn op het Plein in Den Haag.

"Deze wereldwijde demonstratie van onze kunst - allemaal op hetzelfde moment, maar in verschillende steden - zal symbool staan voor hoe ver we zijn gekomen in het realiseren van onze missie om Taoïstische Tai Chi(TM) interne kunsten voor gezondheid over de hele wereld en bij ons om de hoek beschikbaar te maken," zei Dr. Karen Laughlin, voorzitter van de International Taoist Tai Chi Society. Op 4 september zal ook in Haarlem een grote feestelijke viering plaatsvinden.

108 Bewegingen Worden een Wereldwijde Beweging
Omdat zijn eigen gezondheid enorm was verbeterd door het beoefenen van Taoïstische kunsten, deed Mr. Moy een gelofte om ze naar zoveel mogelijk mensen te brengen. Kort na zijn aankomst in Toronto vond hij een ruimte en begon les te geven. De Society groeide in het begin snel door mond tot mond reclame. Na verloop van tijd brachten leden genoeg geld bijeen om een gebouw aan Bathurststreet, Toronto te kopen dat nog steeds een dynamische plek is binnen de Society.
Mr. Moy's leerlingen leerden, hadden baat bij hun training en werden zelf instructeur. Als ze eraan toe waren, vroeg Mr. Moy ze andere locaties te zoeken en op vrijwillige basis hun eigen klassen te starten. Op deze manier is de organisatie uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Onder het huidige ledental bevinden zich 3000 geaccrediteerde instructeurs, die hun beoefening en training voortzetten door regelmatig klassen en workshops te bezoeken. Er zijn slechts twee niveaus van instructie in de hele organisatie, beginners en doorgaand - iedereen is leerling.

Behouden en Terugwinnen van Gezondheid
Mr. Moy verfijnde de instructiemethode en de Tai Chi bewegingen die hij zich bij zijn leraren eigen had gemaakt om beter aan te sluiten bij de Westerse leefstijl en de gezondheidsbevorderende eigenschappen te optimaliseren. De Society zet het onderzoek voort naar de heilzame effecten op lichaam en geest van Taoïstische Tai Chi(TM) interne kunsten voor gezondheid. De huidige medisch adviseur van de Society, Dr. Bruce McFarlane, verzorgt op de populaire blog van de Society, www.thetigersmouth.org een regelmatige serie van artikelen waarin de anatomie en fysiologie in relatie tot deze kunsten wordt uitgelegd.

In aanvulling op het onderhouden van algemene gezondheid en welzijn, biedt de Society een intensief programma van health recovery klassen op haar campus nabij Orangeville, Ontario en op andere locaties binnen de wereldwijde organisatie voor mensen wiens kwaliteit van leven ernstig is aangetast door ziekte. Bij dit werk dat een buitengewone voldoening geeft is net als in alle klassen de set van 108 bewegingen die Mr. Moy onderwees de focus.

Bewegen in de Juiste Richting
De International Taoist Tai Chi Society gaat veel verder dan de lichamelijke training van een individu. Door het verspreiden van deze kunsten en door de gemeenschapszin die de Society teweeg brengt - bij banketten ter gelegenheid van Chinese festivals, bij de dagen waarop de thuislozen een maaltijd krijgen, de ontelbare sociale activiteiten, en andere grote en kleine evenementen - helpen alle leden mee bij het realiseren van de visie van Mr. Moy en de belangrijkste doelstellingen van de organisatie om gezondheid te verbeteren, anderen te helpen en culturele uitwisseling mogelijk te maken.

Ga naar www.taoist.org/files/pdf/40thKeydates.pdf voor belangrijke data in de ontwikkeling van de Society. Voor meer informatie over de International Taoist Tai Chi Society, haar locaties, en de viering van het 40 jarig bestaan, bezoek je www.taoist.org. Neem voor specifieke informatie over de wereldwijde demonstratie op 14 augustus 2010 contact op met 00 1 416 656 2110. En voor het meest recente evenement en informatie, zie onze blog www.thetigersmouth.org.

Taoïstische Tai Chi Vereniging Nederland

Ingezonden persbericht