Feestelijke presentatie Lustrumbundel Het Markdal en Plein Air


UITNODIGING bij uitgave bij vijfde editie Plein Air aan de Mark, Breda

BREDA, 20100802 -- De eerste Plein-Air in 2006 was al direct een groot succes. Schilders, dichters en ook enkele performers kleurden het Markdal in Breda temidden van honderden bezoekers. Nu de manifestatie voor de vijfde maal wordt georganiseerd, wil de organisatie dat vieren met een lustrumbundel. Dit boekje bevat gedichten en foto's die een impressie geven van het Markdal en Plein-Air. Pien Storm van Leeuwen voert het woord en overhandigt het eerste exemplaar aan Tjerk Westerterp.

Dichterlijk verpozen in het Markdal
Al vanaf de vroege Middeleeuwen behoorden veel van de landerijen in het Markdal ten zuiden van Breda tot de bezittingen van de Abdij van Thorn. Dit stift kende vrije kloosterregels en werd bewoond door dames van hoge adel.
Naast hun religieuze plichten wijdden de stiftdames zich aan wetenschap en literatuur. Zij musiceerden, tekenden en schilderden. Nu en dan bezochten zij hun hoeves in het Markdal.
In later eeuwen werden door adellijke heren, verbonden aan het hof van Breda, buitenplaatsen langs de rivier gebouwd als jacht- of lustslot.

Geïnspireerd door het bijzondere natuurgebied en zijn rijke historie, nam Lilian Joosen vijf jaar geleden het initiatief om in het Markdal een Plein-Air te organiseren, een kunstmanifestatie waar men schilders en plein-air, in de open lucht, aan het werk zou kunnen zien.
Enthousiast belde ze Pien Storm van Leeuwen met de vraag of zij wellicht een aantal dichters zou kunnen benaderen om te velde poëzie voor te dragen.
De eerste Plein-Air in 2006 was al direct een groot succes. Schilders, dichters en ook enkele performers kleurden het Markdal temidden van honderden bezoekers.

Nu de manifestatie voor de vijfde maal wordt georganiseerd, wil de organisatie dat vieren met een lustrumbundel. Dit boekje bevat gedichten en foto's die een impressie geven van het Markdal en Plein-Air.

Markdal en Plein-Air biedt niet alleen een impressie van het bijzondere natuurgebied langs de rivier De Mark ten zuiden van Breda, maar ook van schilders, dichters en performers die zich door zijn natuurschoon laten inspireren tijdens de jaarlijkse Plein-Air.

In het boekje zijn gedichten te vinden van Y.N., Kees Hermis, Olaf Douwes Dekker, Maarten van den Elzen, Bauke van Halem, Frans A. Brocatus, Kees van Meel, Jasper Mikkers, Marianna Geraci, Marije Kos, Herbert Mouwen, Pien storm van Leeuwen en Arta Verdonk. Een aantal van de gedichten zijn speciaal voor het Markdal geschreven.

De lustrumbundel Markdal en Plein-Air bevat 40 pagina's full colour met foto's en gedichten.
De bundel is samengesteld door Pien Storm van Leeuwen en de foto's zijn van Jan Willem Storm van Leeuwen.
Een uitgave van Stichting Trajart in samenwerking met Uitgeverij Ceedata,
ISBN 978 90 71497 407
Verkoopprijs ¤ 7,50

Zaterdag 14 augustus 2010, 17u00
Van Kemenade & Hollaers
Ginnekenweg 269/271
Breda

http://www.ssdempo.nl

ingezonden persbericht