Gemeente Bergen op Zoom


Sportconferentie op 29 september

De gemeente wisselt graag met u van gedachten over het toekomstig sportbeleid. U bent van harte welkom op de sportconferentie op 29 september in sporthal de Boulevard.

Sport is beweging, het is gezond! Maar het is ook steeds vaker een bindmiddel in een geïndividualiseerde samenleving. Wat dat betekent hebben we allemaal mee kunnen maken tijdens het WK voetbal!

Sportbeleid

Sport wordt steeds vaker ingezet als middel om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. De gemeente Bergen op Zoom wil daar met haar sportbeleid ook op inspelen. Zij kan deze doelen echter niet alleen bereiken. Daarom wil ze van gedachten wisselen met andere partijen.

In de eerste plaats met de sportverenigingen, van oudsher de ruggengraat van de sport in onze gemeente. Ze zijn een belangrijke factor bij de totstandkoming van projecten als sport op scholen en naschoolse sportactiviteiten.

Maar ook met de commerciële sportaanbieders en de recreatieve en ongebonden sporters. De laatstgenoemden sporten graag op eigen gelegenheid in onze parken en bossen, op de trapveldjes of op de fiets- en wandelpaden.

Wilt u met ons meedenken?

Onze sportvoorzieningen moeten we goed beheren, koesteren. Deze voorzieningen én de mate van deelname aan sport zijn goed in Bergen op Zoom. Daar mogen we best trots op zijn. Het is een uitdaging om dat zo te houden of zelfs te verbeteren. Wilt u met ons meedenken? Dat kan tijdens de:

Sportconferentie 2010

Woensdagavond 29 september

In sporthal De Boulevard

U kunt zich aanmelden bij S.A.VanDerWeegen@bergenopzoom.nl , dan krijgt u zo snel mogelijk het programma toegezonden.