Productschap Vis


Workshop Ecosysteem

Workshop Ecosysteem De Pelagic RAC organiseert op 29 en 30 September een workshop getiteld: "Een ecosysteembenadering voor de pelagische visserij".

Sinds de Pelagic RAC in 2005 werd opgericht en zich in Nederland vestigde, zal dit de eerste keer zijn dat de RAC een workshop organiseert die een "coproductie" zal zijn met de International Council for Exploration of the Seas (ICES). Dit biedt de mogelijkheid om participatie door leden van de RAC enerzijds en door internationale wetenschappers anderzijds op een evenwichtige manier te laten plaatsvinden. De uitkomsten van de workshop zullen in de vorm van een rapport aan de Europese Commissie aangeboden worden.

Tijdens de workshop zal een aantal vragen in het kader van ecosysteem interacties behandeld worden. Hoe worden pelagische visbestanden beïnvloed door veranderingen in het milieu en klimaat? Is het realistisch om stabiliteit na te streven in het systeem? Hoe beïnvloeden veranderingen in de aanwezigheid van prooien en predatoren de pelagische visbestanden? Maar ook: Wat voor effecten hebben andere industriële activiteiten op zee op de pelagische visserij? Bovenal zal worden gezocht naar een antwoord op de vraag of en hoe kennis over dit soort processen een plek moet hebben binnen maritiem beleid.

Deelname aan de workshop is in principe open voor iedereen, hoewel er een beperkt aantal plekken is en leden van de RAC voorrang krijgen. Meer informatie en een concept programma zijn te vinden op de website van de Pelagic RAC:
http://www.pelagic-rac.org/prac-meetings/upcoming-meetings/139-2930-09- 2010-workshop-ecosystem-approach