Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost


vernieuwd activiteitenprogramma voor álle IJburgenaren
---

IJburg Werkt! presenteert vernieuwd activiteitenprogramma voor álle IJburgenaren

Voor bewoners mét en zonder beperking(en)

7 september 2010
Op woensdag 29 september 2010 van 16.00 tot 18.00 uur presenteren Civic Zeeburg, Stichting Dienstverlening & Zorg IJburg, Marktmeester IJburg, Stichting Viia en Stadsdeel Oost namens IJburg Werkt!, het vernieuwde activiteitenprogramma voor álle IJburgenaren, dus voor bewoners mét en zonder beperking(en).

De activiteiten lopen uiteen van nieuwe sport-, culturele en ontmoetingsactiviteiten tot (praktische computer-) cursussen en vrijwilligerswerk. Op drie locaties kunnen IJburgenaren vrijblijvend met het nieuwe programma kennismaken. Een speciale bus rijdt bewoners met een beperking naar de diverse 'spots'. Daar staan begeleiders en organisatoren van IJburg Werkt! klaar om belangstellenden te informeren of in te schrijven. Een bijzondere locatie is het nieuwe Centrum voor Vrije Tijd, waar de afdeling Sport van Stadsdeel Oost een aantal demonstraties geeft.

* Spot 1: Koffie-inloop Steunpunt, Ben van Meerendonkstraat 141
* Spot 2: Sportactiviteiten, Centrum voor Vrije Tijd, Ed Pelsterpark
* Spot 3: Schilderen en eten in de Stek, De Stek, William Barlowlaan
1

Mensen met een beperking kunnen meerijden met de bus. Verzamelen bij Spot 1 om 16.00 uur.

IJburg Werkt!

IJburg Werkt! streeft naar een wijk zonder scheidslijnen. Dit houdt onder andere in dat algemene voorzieningen en diensten geschikt worden gemaakt voor IJburgse bewoners met beperking(en) en andersom bewoners zonder beperkingen ook van de speciale faciliteiten voor gehandicapten gebruik kunnen maken.

IJburg Werkt! is een krachtenbundeling van Stadsdeel Oost (voorheen Stadsdeel Zeeburg), Civic Zeeburg, Stichting ViiA, Cordaan, Arkin, Marktmeester IJburg, OsiraGroep, SAG, Dynamo, IJburg College, Stichting Dienstverlening & Zorg IJburg (IJ-office), Ymere, de Alliantie Amsterdam, De Key, Stadgenoot, Sportbureau IJburg, HVO-Querido.

Meer weten?

Bel of mail Merel Mulder (projectcoördinator IJburg Werkt!), tel. (020) 665 8001 of ijburgwerkt@civiczeeburg.nl.

---