Gemeente Geertruidenberg


29 September opening Servicepunt Raamsdonk

Met ingang van woensdag 29 september is Raamsdonk een servicepunt rijker. Bij het servicepunt kunnen ouderen onder andere terecht voor het aanvragen van een deeltaxipasje, maaltijdvoorziening, personenalarmering, huishoudelijke hulp, verpleging en of verzorging.

Wethouder Albert Smit verricht op 29 september om 10.35 uur de officiële opening. Daarna is er een welkomstwoord door dhr. M. Wijngaards van Thebe en dhr. E. de Braal van SWOG.

Het Servicepunt Raamsdonk is een initiatief van Thebe, de SWOG en de gemeente Geertruidenberg om een fysiek laagdrempelige voorziening voor ontmoeting en informatie in de eigen woonkern te realiseren. De komende jaren wordt intensief samengewerkt met allerlei partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Waarvoor kunt u terecht bij het servicepunt?


* Het aanvragen van een deeltaxipasje, maaltijdvoorziening, personenalarmering, huishoudelijke hulp, verpleging en of verzorging;

* Het servicepunt kan contact leggen met andere instanties of instellingen als er behoefte is aan een andere vorm van hulp, bijvoorbeeld maatschappelijk werk;

* In het servicepunt is naast de ouderenadviseur van het SWOG ook een verpleegkundige aanwezig. Afhankelijk van de vraag kan een van beiden helpen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het servicepunt.

Locatie

Het servicepunt Raamsdonk is gevestigd in de Leohoeve en is iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur geopend.