Universiteit van Tilburg

Persbericht 20 september 2010

The World of Capital: internationaal congres over kapitaal

Met Jean Tirole, Frank de Grave en Henk Keilman

De veranderende betekenis van kapitaal staat centraal op het internationale congres dat de economische faculteitsvereniging Asset van de economische faculteit organiseert op 29 september. Gastsprekers zijn onder meer de Franse econoom Jean Tirole, CBS-directeur Paul Schnabel en voormalig minister van defensie en bestuursvoorzitter van zorginstellingen, Frank de Grave.

Zij zullen vragen beantwoorden als: komt er een structurele verschuiving in financial capital na de kredietcrisis? Zijn er nieuwe vormen van kapitaal in ontwikkeling? Hoe gaan de grote bedrijven te werk om de verschillende soorten kapitaal efficiënt in te zetten? Zullen internet en online sociale netwerken de economie veranderen? En zijn onze politici in staat om de economie te leiden onder de huidige veranderende omstandigheden?

Asset koos voor haar jaarlijkse internationale congres het thema 'The World of Capital: Discovering its Future Notion'. Het begrip kapitaal is met de tijd veranderd. Bedoelde men met 'kapitaal' in het verleden de machines van bedrijven en het financieel vermogen, tegenwoordig heeft het begrip een veel bredere betekenis. Het omvat onder andere natural resources en financial capital, human capital, intellectual property en social en virtual capital. Er bestaat veel samenhang en wisselwerking tussen de verschillende vormen, die elk hun eigen waarde hebben, maar ze hebben elkaar nodig voor het creëren van overwaarde.

Gastspreker Jean Tirole, econoom en professor op de Toulouse School of Economics, zal uitweiden over hoe regelgeving, normen en waarden maatschappelijke beslissingsprocessen beïnvloeden. Hij ontvangt de Tjalling C. Koopmans Asset Award uit handen van decaan en hoogleraar economie Kees Koedijk.

Voormalig minister van defensie en bestuursvoorzitter van zorginstellingen Frank de Grave beantwoordt in zijn lezing de vraag hoe de problemen in communicatie tussen het bedrijfsleven, de politiek en de burger opgelost kunnen worden om zo meer economische waarde te creëren.

Succesvol venture capitalist Henk Keilman vertelt uit eigen ervaring over hoe bedrijven in de huidige economie nog voldoende groeipotentie kunnen vinden en hoe ze deze ook daadwerkelijk kunnen realiseren.