Gemeente Ten Boer

Raadscommissie buigt zich over bezuinigingen

De raadscommissie in Ten Boer heeft zich de afgelopen week gebogen over de omvangrijke bezuinigingen, die de komende jaren moeten worden gerealiseerd. In totaal gaat het om een bedrag van ca. EUR 8 ton.

Vijf verenigingen en instellingen maakten gebruik van het spreekrecht. Zij uitten allemaal hun zorgen over de effecten van de bezuinigingen voor hun organisatie.

De commissie besprak de bezuinigingsvoorstellen opiniërend, als opmaat voor de besluitvorming in de raadsvergadering van 29 september. De zorgen die door de insprekers werden verwoord, worden door alle raadsfracties gedeeld. Maar de commissie benadrukt ook dat het nemen van impopulaire maatregelen onvermijdelijk is.

Buiten de vijf organisaties die gebruik maakten van het spreekrecht worden nog meer organisaties direct getroffen door een korting op het gemeentelijk subsidie. Zij ontvingen daarover al een brief van burgemeester en wethouders.

In de aanloop naar de raadsvergadering hebben zij alle nog de mogelijkheid om de raadsfracties rechtstreeks te benaderen om te pleiten voor `hun eigen zaak'. De contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op www.tenboer.nl (bestuur- gemeenteraad).